Olijf, netwerk vrouwen met gynaecologische kanker

Donaties

Olijf is een Stichting en voor een deel van haar inkomsten afhankelijk van bijdragen van donateurs.
Heb jij steun aan het forum en/of aan andere activiteiten die door Olijf worden georganiseerd en zou je ook donateur willen worden? Je helpt daarmee Olijf om meer vrouwen zoals jij te helpen!

De minimale jaarlijkse donatie is 25 euro. Elk meerbedrag is natuurlijk van harte welkom.
Donateurs ontvangen 4 keer per jaar Opent interne link in huidig scherm'het Olijfschrift'.

Wil je wel donateur worden, maar geen Olijfschrift ontvangen? Enkele vrouwen vinden het ontvangen van het Olijfschrift nogal confronterend, bv omdat het al lang geleden is dat zij ziek waren. Het is ook mogelijk om donateur van Olijf te zijn, zonder het tijdschrift te ontvangen. U kunt dan ook een andere bedrag geven dan de minimumbijdrage van 25 euro. U kunt hiervoor contact opnemen met het Opent scherm voor verzenden e-mailsecretariaat of de Opent scherm voor verzenden e-mailpenningmeester

Vergoeding zorgverzekeraars
Soms vergoeden zorgverzekeraars een donatie / lidmaatschap aan een patiëntenvereniging!
Check hier welke zorgverzekeringen bijdragen aan patiëntenorganisaties vergoeden in 2017: Opent externe link in nieuw schermindepender.nl. Of kijk op de website van patiëntenfederatie.nl

NB. Olijf valt onder de koepelorganisatie NFK (Nederlandse Federatie Kankerpatiëntenorganisaties), die in de lijst van de NPCF wordt genoemd. Klik op 'Over ons -> onze leden -> Nederlandse Federatie Kankerpatiëntenorganisaties -> Kijk hier voor meer lidorganisaties van de NFK' en u ziet ook Olijf genoemd.

Aanmelden als donateur? Vul dan dit Opent externe link in nieuw schermformulier in!
Je ontvangt van ons een welkomstpakket met daarin het laatste Olijfschrift.

Ben je al donateur en wil je Olijf machtigen om jaarlijks automatisch de contributie af te schrijven? Vul dan de doorlopende incassomachtiging in en stuur het formulier naar Antwoordnummer 52531, 3502 VH Utrecht, t.a.v. Stichting Olijf. 

Wil je eenmalig een donatie doen aan Stichting Olijf?
Maak dan een bijdrage over op IBAN: NL64 ABNA 0553 3394 00

Overweegt u om Stichting Olijf geld na te laten?
Uw wensen om een goed doel te steunen na uw overlijden zijn eenvoudig vast te leggen in een testament. Voor het opstellen van een testament moet u naar de notaris. De twee bekendste manieren zijn de erfstelling en het legaat. Bij een erfstelling neemt u Stichting Olijf in uw testament op als erfgenaam. U bepaalt dan dat een bepaald percentage van al uw bezittingen voor Stichting Olijf bestemd is. Met een legaat kunt u een vast bedrag, een effectenportefeuille, of een ander specifiek vermogensbestanddeel aan Stichting Olijf toekennen. Een legaat worden uitgekeerd voordat de erfgenamen de erfenis verdelen.

Stichting Olijf als erfgenaam of legataris
Stichting Olijf te Utrecht is door de belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instellingen (hierna ANBI). Het RSIN van Stichting Olijf is 816772678. ANBI’s betalen geen erfbelasting over de erfenis of het legaat.

Belastingvoordeel bij periodieke schenking of giften aan Olijf
Wilt u voor minimaal 100,- per jaar, voor tenminste 5 jaar een periodieke schenking aan Olijf doen? Dan is het voor u voordeliger om hiervoor een overeenkomst met Olijf te sluiten. Een notariële actie is hiervoor niet meer nodig. Lees verder voor meer uitleg.

Klik hier voor de overeenkomst voor periodieke schenking.

Hartelijk dank! 

Opent externe link in nieuw schermDoorlopende incassomachtiging Olijf (pdf)

Ben je al donateur en wil je Olijf machtigen om jaarlijks automatisch de contributie af te schrijven? Vul dan dit formulier in!

Opent externe link in nieuw schermGiften aan Stichting Olijf (pdf)

Giften of periodieke schenkingen aan Olijf zijn vaak aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Lees hier meer informatie.

Klik hier voor de overeenkomst voor de periodieke schenking.