Olijf, netwerk vrouwen met gynaecologische kanker

Olijf in magazine Medische Oncologie

15 april 2017

Fenneke van Swigchum, voorzitter van Stichting Olijf, is geïnterviewd voor het aprilnummer van het magazine Medische Oncologie omdat Olijf dit jaar het 30-jarig jubileum viert.

In het artikel komt aan de orde dat Olijf kan bogen op een goede samenwerking met beroepsbeoefenaren in de gynaecologische oncologie en dat taboedoorbreking bij gynaecologische kanker een belangrijk aandachtspunt blijft.

“Veel is nog steeds moeilijk bespreekbaar. Dat geldt voor patiënten en hun naasten, maar ook voor zorgverleners. De kennis van het zorgveld over aspecten zoals gevolgen voor seksualiteit en relaties moet echt beter, zodat behandelaars ook in staat zijn om hier zelf even kort over te spreken met de patiënt.”

Stichting Olijf speelt een rol in de ontwikkeling van richtlijnen en kwaliteitsaudits in ziekenhuizen. ”Een mooi voorbeeld van wat op dit gebied al is bereikt, is dat zorgaanbieders op het gebied van ovariumcarcinoom nu kwaliteitsindicatoren registreren in de Dutch Gynaecological Oncology Audit en dat er steeds meer multidisciplinair kan worden geregistreerd.

Samen met patiëntenervaringen ontstaat hiermee waardevolle informatie voor patiënten op basis waarvan zij geïnformeerde keuzes kunnen maken voor hun behandeling.”  

De contacten met zorgprofessionals worden steeds beter, zegt Fenneke: “We zitten bijvoorbeeld ook in de wetenschappelijke commissie van de Dutch Gynaecological Oncology Audit; daar brengen we in wat patiënten belangrijk vinden. Uitgaand van transparantie in kwaliteit gaan we het gesprek aan over welke verbeteringen in de zorg mogelijk zijn, bijvoorbeeld het creëren van expertisecentra.

Wel is er altijd een spanningsveld tussen wat we willen en wat we kunnen, bijvoorbeeld omdat arts, patiënt en zorgverzekeraar andere prioriteiten hebben. Zo vinden wij bijvoorbeeld dat er meer aandacht nodig is voor nazorg en late effecten van ziekten. Op die punten is de zorg niet altijd toereikend en de patiënt weet ook niet altijd de juiste informatie te vinden.”

Olijf wenst dat zorgaanbieders zich informeren over de mogelijkheden van de stichting, zodat ze patiënten en collega’s daarop kunnen attenderen.”We zijn altijd op zoek naar vrijwilligers. Steun is zo belangrijk. Ook omdat we nog veel ambities hebben.”

Het artikel 30 jaar Stichting Olijf door Frank van Wijck staat in Medische Oncologie, nummer 2, april 2017.

Lees meer van | over Olijf ...