Olijf, netwerk vrouwen met gynaecologische kanker

Patiënten(organisaties) willen Kanker.nl terug

19 april 2017

NFK vindt dat KWF Kankerbestrijding zich onrechtmatig het platform KankerNL heeft toegeëigend door er een zelfstandige Stichting KankerNL van te maken. Hierdoor kunnen de patiëntenorganisaties niet meer over hun eigen voorlichtingsmateriaal beschikken en is de informatievoorziening voor kankerpatiënten versnipperd.

Dat was niet het doel waarvoor 3 organisaties - KWF Kankerbestrijding, NFK en IKNL - in 2012 hun krachten hebben gebundeld om te komen tot 1 informatieplatform voor kankerpatiënten. Op maandag 24 april dient hiervoor een kort geding dat NFK heeft aangespannen tegen KWF Kankerbestrijding en Kanker.nl.

Lees het volledige bericht op NFK.nl. En lees ook het artikel Organisaties voor kanker ruziënd over straat om website, patiënt dreigt de dupe te worden op Volkskrant.nl.

Lees meer nieuws van | over Olijf ...