Olijf, netwerk vrouwen met gynaecologische kanker

Over Olijf

Olijf is een netwerk van vrouwen die gynaecologische kanker hebben (of hebben gehad), hun partners en naasten.

Het contact tussen lotgenoten is onze basis als patiëntenorganisatie.
Olijf wil het contact tussen lotgenoten zo goed mogelijk faciliteren. Dat doen we via onze contactochtenden, het telefonisch contact met onze contactvrouwen en ervaringsverhalen op onze website en in het Olijfschrift.

De doelstellingen van Olijf zijn:

  • Het uitwisselen van ervaringen (lotgenotencontact) door het organiseren van contactochtenden, bijeenkomsten, workshops en informatie via het internet.
  • Een ruimere bekendheid geven aan OLIJF (voorlichting) aan medelotgenotes, medici, verpleegkundigen en maatschappelijk werkenden.
  • Het bevorderen van een betere communicatie tussen artsen en patiënten (verstrekken goede informatie).
  • Belangenbehartiging van lotgenoten bij overheden en andere instanties.