Deel via

Margreet Ausems, hoogleraar Klinische Oncogenetica UMC Utrecht en Sanne Maris, maatschappelijk werker Oncogenetica UMC Utrecht geven samen de workshop 'Erfelijkheid bij gynaecologische kanker, wanneer is erfelijkheidsonderzoek van belang en wat zijn de consequenties?'

Margreet Ausems

Foto Margreet Ausems

Margreet Ausems is klinisch geneticus en hoogleraar Klinische Oncogenetica in het UMC Utrecht. Ze combineert haar werk als klinisch geneticus met onderzoek naar het verbeteren van de toegang tot erfelijkheidsonderzoek bij kanker. Ze heeft, samen met zorgprofessionals en patiënten, nieuwe werkwijzen ingericht waarbij behandelend zorgprofessionals (dokters en verpleegkundig specialisten) zelf DNA-onderzoek met patiënten bespreken en aanvragen. Deze werkwijze draagt ertoe bij dat DNA-onderzoek laagdrempelig wordt besproken met patiënten die hiervoor in aanmerking komen.

Sanne Maris

Foto Sanne Maris

Als medisch maatschappelijk werker van de afdeling Genetica van het UMC Utrecht begeleid ik adviesvragers rondom de psychosociale impact van DNA-onderzoek. Ik bied begeleiding bij thema’s als de keuze om wel of niet DNA-onderzoek in te zetten, communicatie met de kinderen en andere familieleden en leren leven met de wetenschap van een erfelijke aanleg.