• Slider

Lezing: Werk en kanker tijdens en na gynaecologische kanker

Door: Annette Noks, re-integratie coach Stap-nu

Een diagnose kanker; wat betekent dit voor je werk? Je moet direct keuzes maken. Wie helpt? Wil je aan het werk blijven of meld je je gedeeltelijk of volledig ziek? Hoe houd je de verbinding met het werk in stand, ook als je (tijdelijk) niet kunt werken? Hoe voer je zo goed mogelijk regie op je ziekte- en herstelproces? En daarna? Hoe ga je om met restverschijnselen van de behandelingen op de korte en langere termijn? In deze sessie komen verschillende zaken aan de orde die een rol spelen in een duurzame terugkeer naar werk.  

In de pauze beantwoordt zij vragen van deelnemers over kanker en werk. 

Over Annette Noks
Ik ben werkzaam als coach en procesbegeleider voor re-integratiebureau Stap.nu. Ik begeleid mensen op het raakvlak van werk en gezondheid, specifiek mensen met een diagnose kanker of een chronische aandoening. Ik ben ervaringsdeskundig en heb in mijn eigen herstelproces geleerd om mijn lichaam in te zetten als kompas. Het opnieuw richting geven van mijn leven vergde aanpassingen, maar hierdoor zijn er ook mooie dingen op mijn pad gekomen.Als coach ben ik gericht op herstel van levenskracht en veerkracht. Ik ben geïnteresseerd in wat mensen beweegt en hoe ze omgaan met tegenslagen. Ik sta mensen bij in hun proces, met als doel de randvoorwaarden helder te krijgen zodat iemand (weer) in zijn kracht kan komen te staan.  Vervolgens gaat het erom in beweging te komen, mogelijkheden te zien en van daaruit stappen te zetten. Zowel privé- als in werk. Of er nu sprake is van terugkeer naar eigen werk, al dan niet in een aangepaste functie, of dat er nieuw passend werk gezocht moet worden. Ik streef altijd naar een win-win situatie voor werknemer en werkgever. Samen gaan we op zoek naar de beste oplossing. Mijn professionele én persoonlijke kennis en ervaring zet ik hiervoor graag in.