Jubileumbijeenkomst 30 jaar Olijf

Succesvolle jubileumbijeenkomst Olijf: ‘Met elkaar aan Tafel’

Donderdag 29 september jl. vond de eerste jubileumbijeenkomst van Stichting Olijf plaats ter gelegenheid van het 30 jarig jubileum van Olijf. Ruim 130 geïnteresseerden kwamen naar Ottone in het centrum van Utrecht voor een inspirerende middag en avond. Onder de aanwezigen waren, naast de 50 lotgenoten, maar liefst ca. 80 personen uit het zorgveld. Een opvallend hoog aantal.

Na de ontvangst met koffie, thee en wat lekkers, nam iedereen plaats in de grote zaal. Fenneke van Swigchum, voorzitter van Olijf, opende de dag. Wat heeft Olijf in de afgelopen jaren bereikt en wat willen we in het komende jaar nog meer bereiken? Daarna werd een moment stil gestaan bij diegenen die er helaas niet meer zijn of momenteel in een behandeltraject zitten. 

Betty Bos-/Olijfprijs 2016
Tenslotte reikte Fenneke de Betty Bos-/Olijfprijs 2016 uit, dit jaar niet één maar twee maal: aan Willemien Hompus en Hannie van Leeuwen (niet aanwezig). De Betty Bos-/Olijfprijs wordt toegekend aan personen die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor vrouwen met gynaecologische kanker.

Willemien Hompus is oncologisch verpleegkundige die zich het lot van haar patiënten aantrekt. Ze versterkte Olijf niet alleen als voorzitter, maar ook als verpleegkundige door andere verpleegkundigen en (ex-)patiënten te motiveren voor het werk van Olijf.

Hannie van Leeuwen was één van de eerste bekende Nederlanders die openlijk sprak over haar ziekte en patiënten motiveerde om de regie te nemen in hun leven. Zij bleek een echte motivator en verbinder, die zorgde voor een gezonde organisatie met goede samenwerkingen.

Lezing Reint Jan Renes
Na de uitreiking sprak dr. Reint Jan Renes, doctor in de sociale psychologie en universitair hoofddocent gezondheidscommunicatie, over Pijnlijke gesprekken: over taboes en het kwetsbare bespreekbaar maken. In zijn enthousiaste en inspirerende lezing sprak hij over ‘in verbinding communiceren’ en liet daarbij vele voorbeelden zien van communicatie die wel of niet meteen tot verbinding leiden. Uit zijn presentatie werd ook duidelijk dat artsen en patiënten niet altijd hetzelfde doel nastreven in een gesprek.

Tijdens de pauze trad zangeres Katharina Grippaldi op. Zij zong onder andere het Olijflied, dat speciaal voor Olijf is geschreven.

 

Het programma werd vervolgd met een walking diner, dat bestond uit vijf smakelijke kleine gerechten. Tijdens het diner werden een aantal korte presentaties gegeven passend bij het thema 'Met elkaar aan tafel'. Professionals en lotgenoten zaten met elkaar aan tafel en spraken over de presentaties en hun ervaringen. 

Vier korte presentaties
De korte presentaties werden gegeven door een aantal professionals en ervaringsdeskundigen. Als eerste sprak dr. Cor de Kroon, oncologisch-gynaecoloog in het LUMC. Hij stelde dat het belangrijk is om in het gesprek tussen zorgverlener-patiënt-naaste altijd de vraag te stellen: ‘Wat vind jij belangrijk?’. 

Vervolgens benoemde Ir. Wil Konings, auteur van het boek De POWER Patiënt, dat je als patiënt de keuze hebt om slachtoffer te zijn of zelf de verantwoordelijkheid neemt tijdens je ziekte. 

Monique Kamps, verpleegkundig specialist gynaecologie-oncologie MUMC, sprak over haar eigen ervaringen in haar werk. Hoe zij de patiënt en naasten ondersteunt om zelf de regie te voeren over zorg en leven.

Arlette van der Kolk, bestuurslid van Olijf en ervaringsdeskundige, sloot de serie van presentaties af met haar kijk op het in gesprek gaan met je zorgverlener, het samen vormgeven van de zorg. 

Dank
Olijf kijkt terug op een zeer geslaagde middag en avond. We hebben veel positieve en hartverwarmende reacties ontvangen. Dank aan iedereen die deze bijeenkomst mede mogelijk heeft gemaakt! 

Dank ook voor alle cadeaus die we hebben ontvangen van onze relaties.

Klik op de afbeelding om de presentaties van deze dag
te bekijken (.pdf)