Landelijke contactdag: Olijfdag

Olijf organiseert één keer per 2 jaar een landelijke dag, de Olijfdag.

Tijdens de Olijfdag worden lezingen gegeven, kunnen workshops worden gevolgd én kunnen lotgenotes elkaar ontmoeten.

De eerstvolgende Olijfdag is gepland op zaterdag 7 oktober 2017 in Kontakt der Kontinenten te Soesterberg! Noteer deze datum dus alvast in je agenda.