• Slider

Aanbevolen websites

Verwijsgids kanker
Landelijk dekkende sociale kaart (van IKNL) voor aanvullende zorg en begeleiding bij kanker, op ieder moment na diagnose. In de Verwijsgids Kanker staan onder meer gegevens van individuele zorgverleners, instellingen en patiëntenorganisaties. Patiënten en naasten kunnen Verwijsgids Kanker rechtstreeks raadplegen.

Kanker.nl
Informatieplatform en sociaal netwerk voor (ex-) kankerpatiënten en betrokkenen. Een initiatief van KWF Kankerbestrijding, NFK, IKNL en IKZ.

kankerenverzekeren.nl
Informatieve website van het NFK over het afsluiten van een levensverzekering voor (ex-)kankerpatiënten.

Ruby and Rose
Stichting Ruby and Rose heeft als doel het werven van fondsen voor onderzoeksprojecten. Dit zijn onderzoeken op het gebied van diagnostiek en behandeling van alle vormen van gynaecologische kanker en het voeren van voorlichting over deze vrouwenkankers.
Voor meer informatie: www.rubyandrose.nl en Facebook. Contact: info@rubyandrose.nl

Stichting Bekkenbodem4all
De Stichting Bekkenbodem4All is een fusie stichting van de Stichting PGN (Patiëntenorganisatie Gynaecologie Nederland) en de Stichting SBP (Bekkenbodem Patiënten), en is er voor mannen, vrouwen en kinderen met bekkenbodem klachten d.m.v. informatie, ervaringsgenoten contact, geven van patiënten informatie, belangenbehartiging en meewerken aan richtlijnen enz. 

Tegenkracht
Stichting Kanker en Sport
Wij bieden kankerpatiënten de nodige sportfaciliteiten en begeleiding, om zo sterk mogelijk de behandeling van operatie, chemo en bestraling in te gaan en deze behandeling te kunnen doorstaan.

Voedingenkanker.info
Op deze website worden vragen beantwoord over voeding en de preventie van kanker, voeding rondom de behandeling van kanker en voeding ná de behandeling van kanker. Van experts, voor patiënten.

Blijf vrouw
Op 14 april 2011 is in Den Haag Stichting Blijf Vrouw gelanceerd. Ambassadeur Frits Huffnagel verzorgde samen met initiatiefnemer Hsin Lan Chung de presentatie.
Stichting Blijf Vrouw zet zich in voor vrouwen uit de regio Den Haag die naast een levensbedreigende ziekte, tevens te kampen hebben met sociaal economische moeilijkheden. De Stichting heeft als doel om vrouwen een onvergetelijke dag of avond te bezorgen. Deze dag/avond wordt mede mogelijk gemaakt door de Vrienden van Blijf Vrouw: bedrijven uit de regio Haaglanden die dit initiatief een warm hart toedragen.

Starz Foundation
Starz Foundation zamelt geld in voor onderzoek naar betere behandelingsmogelijkheden voor gynaecologische kanker.
Starz Foundation wil door haar strijd tegen gynaecologische kanker het aantal gevallen van deze vorm van kanker terugdringen en wordt daarin geïnspireerd door de positieve wijze waarop Sandra Pekel-Vis tot op het laatste moment omging met haar ziekte.
Starz Foundation wil vrouwen (én natuurlijk ook vaders, zonen en partners van deze vrouwen!) én huisartsen meer bewust maken van de symptomen van gynaecologische kanker om deze in een zo vroeg mogelijk stadium te ontdekken het inzamelen van geld voor meer onderzoek naar de preventie, oorzaak en behandeling van gynaecologische kankers. Zij werkt hierin samen met het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis (NKI/AVL) en wordt gesteund door het KWF kankerfonds.

Startpagina Baarmoederhalskanker
Vanuit deze pagina kun je doorklikken naar vele sites die te maken hebben met baarmoederhalskanker.

DES Centrum
Door blootstelling aan het DES hormoon tijdens de zwangerschap hebben DES-dochters een verhoogde kans op baarmoederhalskanker en vaginakanker op jonge leeftijd. Het DES Centrum biedt informatie en steun aan DES-betrokkenen.

BRCA site
BRCA is een afkorting voor BReast CAncer en staat voor de twee erfelijke borst- eierstokkanker genen BRCA-1 en BRCA-2. Deze informatieve site van de werkgroep erfelijkheid van de BorstkankerVereniging gaat over erfelijke borstkanker en erfelijke eierstokkanker

Erfocentrum
Onafhankelijke, op wetenschap gebaseerde voorlichting over erfelijkheid en aanverwante onderwerpen. 

Stichting Lynch-Polyposis
Lynch en Polyposis (FAP, MAP, AFAP en Peutz-Jeghers) zijn erfelijke aandoeningen. Ze geven een verhoogde kans op poliepen, darmkanker en andere kankers, zoals baarmoederkanker en eierstokkanker.

Zorgstandaard erfelijke borst- en eierstokkanker
BVN heeft in een zorgstandaard voor erfelijke borst- en eierstokkanker het traject dat deze groep patiënten doorloopt in beeld gebracht en de norm voor goede zorg gesteld om zo de kwaliteit van zorg te bevorderen.

Freya

Freya, de patiëntenvereniging voor vruchtbaarheidsproblematiek behartigt de belangen van mensen die te maken krijgen met vruchtbaarheidsproblemen en ongewilde kinderloosheid.

NVOG
De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) is de wetenschappelijke beroepsvereniging voor gynaecologen.

Nederlands Lymfoedeem Netwerk
NLNet wil een platform zijn om (wetenschappelijke) kennis, landelijke en internationale richtlijnen en ervaring over lymfoedeem ter beschikking te stellen aan patiënten en hulpverleners die te maken hebben met lymfoedeem en lipoedeem.

Overgangsconsulente
Een Verpleegkundig Overgangsconsulente kan precies uitleggen wat er in uw lichaam gebeurt tijdens de (niet natuurlijke) overgang en wat u kunt doen om deze periode zo goed mogelijk door te komen.
Zij is een BIG-geregistreerd verpleegkundige en heeft zich door een gerichte opleiding gespecialiseerd in het informeren, adviseren en begeleiden van vrouwen met overgangsklachten en werkt indien wenselijk of nodig, nauw samen met uw behandelend arts.
U kunt zonder verwijzing een afspraak maken en haar consulten worden door vrijwel alle zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed.
Meer informatie en adressen van Verpleegkundig Overgangsconsulenten kun je op deze website vinden.

Hebon
Het primaire doel van de Hebon studie is het faciliteren van onderzoek onder families met een verhoogd risico op borst- en eierstokkanker. Alle families die zich ooit voor BRCA1/2 mutaties hebben laten testen, komen voor het onderzoek in aanmerking. Deze website informeert de families die zijn uitgenodigd en geeft instructies aan de deelnemers. Daarnaast bevat het een informatiedeel dat alle aspecten waar een persoon uit een hoog risico familie mee te maken kan krijgen belicht.

Digitale ZorgGids
DigitaleZorgGids - geagendeerd in het centrum van de NIA eHealth - is een gids die samen met experts en met u de weg wijst aan iedereen die met digitale zorg te maken heeft.

Nijsmellinghe
Landelijk lymfoedeemkliniek - Expertisecentrum Lymfologie

AYA Platform
AYA staat voor ‘Adolescent and Young Adults’: jongeren en jongvolwassenen tussen de 18 en 35 jaar die kanker hebben of hebben gehad. Per jaar krijgen zo’n 2200 AYA's in Nederland te horen dat zij kanker hebben.
Zij hebben specifieke vragen over opleiding, werk, zelfstandigheid, relaties, vruchtbaarheid en seksualiteit. Het AYA Expertise Platform Radboudumc is daarom begonnen met het aanbieden van speciale AYA zorg voor deze leeftijdsgroep.
AYA zorg is zorg waarbij het medisch technisch deel én het psycho-sociale deel 1 geheel vormen.
Op 1 februari 2013 is, op initiatief van het AYA Expertise Platform Radboudumc, het nationale AYA Platform gestart: een hecht netwerk-samenwerkingsverband van AYA's en professionals van verschillende specialismen en disciplines.
Alle zeven universitair medische centra en een groot aantal perifere ziekenhuizen nemen eraan deel.

Patiëntenfederatie NPCF
Patiëntenfederatie NPCF vindt de ontwikkeling van digitale zorg enorm belangrijk. Daarom hebben ze een drietal filmpjes gemaakt waarin ze iedereen bewust willen maken van de mogelijkheden van digitale zorg.

Verpleegkundigen tegen kanker
Als oncologieverpleegkundige wil je natuurlijk op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van patiëntenzorg. Wij hebben als vier patiëntenorganisaties onze krachten gebundeld en als ervaringsdeskundigen kunnen we je goed informeren over prostaat-, zaadbal-, blaas-, nier- en gynaecologische kanker.

Catwalk for Cancer
Iedereen heeft zijn eigen, unieke schoonheid. Wij helpen jonge vrouwen (leeftijd 15-35) die kanker hebben of hiervan herstellen, deze (weer) te zien. Samen met een team van professionals uit de modewereld stellen wij alles in het werk om deze jonge vrouwen een onvergetelijke dag te bieden, waarbij de persoon centraal staat en niet de ziekte. Wij geven hen persoonlijke adviezen op het gebied van uiterlijk, styling, houding en zelfvertrouwen. Door dit zelfvertrouwen een boost te geven en door hen te helpen hun zelfbeeld te verbeteren, proberen we op een positieve manier bij te dragen aan het herstel van deze vrouwen op de lange termijn. Tijdens een Catwalk for Cancer dag worden competenties versterkt die ze ook in het echte leven nodig hebben om met hun ziekte om te gaan.

Gewoon dood - De zorg voor ongeneeslijk zieken thuis
Palliatieve zorg – de zorg voor ongeneeslijk zieken en stervenden – is voor veel mensen onbekend terrein, maar iedereen krijgt ermee te maken. Als patiënt of als naaste. Palliatieve zorg is niet alleen van belang voor mensen met kanker, maar ook voor mensen die sterven aan de gevolgen van ouderdom, aan emfyseem, hartfalen, neurologische aandoeningen e.d.

Stichting OOK
De diagnose kanker zet je wereld volledig op zijn kop. Het is lastig de juiste weg te vinden bij ondersteuning.
Stichting OOK helpt patiënten en naasten om beter om te gaan met de impact van kanker, door het bieden van de juiste ondersteuning op het juiste moment.
Wij bieden directe ondersteuning aan patiënten en naasten in ziekenhuizen, centra en online.

Kinderloosheid na kanker
Website om vrouwen die zowel met kanker als met ongewenste kinderloosheid te maken hebben, met elkaar in contact te brengen.

Zorgverzekeringwijzer
Zorgverzekeringwijzer is een initiatief van twee gespecialiseerde verpleegkundigen met veel ervaring binnen diverse afdelingen in de gezondheidszorg. Wij zijn regelmatig geconfronteerd met de onduidelijkheden binnen het verzekeringswezen, wat krijgt de patiënt vergoed en in welke situaties moet deze het zelf betalen? Dat bracht ons tot een website waarbij duidelijkheid, eenvoud en eerlijkheid voorop staat.
Middels een unieke methode kunt u eenvoudig uw zorgverzekering vergelijken. U hoeft geen persoonlijke gegevens achter te laten op de website, u klikt eenvoudig op de pictogrammen en maakt zo een pakket dat exact aansluit op uw levensstijl. Het belangrijkste van alles, de uitkomst hiervan is onafhankelijk en actueel en toont in tegenstelling tot veel vergelijkingswebsites alle zorgverzekeraars van Nederland!

Campagnesite zorgverzekeringen
Actiesite campagne ‘word wakker’ van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie.
Doel van deze campagne is om mensen bewust maken van het belang zich te verdiepen in de polisvoorwaarden van de zorgverzekering. En om zich te realiseren welke consequenties er verbonden zijn aan het kiezen of verlengen van een zorgpolis.

Panel.com
PanelCom is een panel van mensen die bereid zijn deel te nemen aan onderzoek naar communicatie tussen zorgverleners en patiënten, en de manier waarop informatie het beste aangeboden kan worden in de spreekkamer maar ook bijvoorbeeld via het internet. PanelCom heeft als doel de communicatie tussen patiënten en zorgverleners te verbeteren en richt zich voornamelijk (hoewel niet uitsluitend) op communicatie bij kanker.