• Slider

Manifest Olijf

In dit manifest wil Stichting Olijf duidelijk maken waar zij als patiëntenvereniging voor staat.

Onderstaande acht punten geven de unieke meerwaarde van Olijf aan vanuit de verschillende invalshoeken die Olijf van belang acht voor haar werk.

Manifest 2016/2017

  • Olijf is het netwerk voor vrouwen die gynaecologische kanker hebben (gehad), hun partners en naasten.
  • Olijf helpt, informeert en verbindt vanuit het motto ‘Ook al ben je sterk, samen staan we sterker’.
  • Olijf begon in de vorm van lotgenotencontact. Daarbij kwam later de inspanning om gehoord te worden. Nu is de tijd van ‘samen beslissen’ aangebroken.
  • Olijf baseert haar mening op ervaringskennis: praten vanuit de ervaring. Een ervaringsdeskundige is de enige die de stem van de patiënt kent.
  • Olijf haalt de mening en wensen van ervaringsdeskundigen en naasten uit vragen en enquêtes.
  • Olijf stelt vragen in de zorg, bijvoorbeeld over praktijkvariatie, over aandacht voor ‘zorg’ en kwaliteit van leven. Maar ook over specialisaties van zorgverleners, over samenwerking en verwijzing of over nieuwe ontwikkelingen.
  • Olijf werkt samen met koepelorganisatie Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), andere belangenbehartigers zoals het Koningin Wilhelmina Fonds (KWF) en zorgverleners.
  • Olijf streeft naar een passende financiële waardering van het werk dat vrijwilligers van Olijf verrichten voor de vele projecten en onderzoek.