• Slider

Gynaecologische kanker en COVID19: het einde is nog niet in zicht

22 juni 2020

Olijf heeft meegedacht en ervaringen aangeleverd over de zorg tijdens de afgelopen maanden, toen de zorg door COVID niet kon doorgaan. In het tijdschrift van de beroepsvereniging van de gynaecologen, de NVOG, is een artikel verschenen over onze inbreng. 

Bekijk het artikel >>

En het is natuurlijk nog niet klaar. De gewone behandelingen lopen weer aardig op schema en de consulten worden weer opgepakt. Maar er is natuurlijk wel zorg geweest en her en der zijn er wat behandelingen in te halen. Binnen de commissie, die naar zorg indicatoren kijkt voor gynaecologische kanker (DGOA), wordt komende week bekeken hoe we de indicatoren kunnen inzetten om te kijken of het algemene beeld klopt dat over het algemeen het proces goed is gelopen.

Daarnaast zijn de bevolkingsonderzoeken nog niet helemaal opgestart. Ook daarbij hebben we input geleverd over wat wij belangrijk vinden. We blijven daarbij ook in de komende periode de vinger aan de pols houden. Dat doen we samen met de NFK voor alle bevolkingsonderzoeken met betrekking tot kanker. Ze zijn allemaal anders en zullen ook allemaal een eigen route volgen.