• Slider

Wees op tijd voor Call 2018 van KWF

14 oktober 2018

De sluitingsdatum voor het indienen van voorstellen voor de volgende subsidieronde van het KWF valt op 19 december 2018, 12.00 uur.

De decembermaand is altijd een drukke maand door alle feestdagen. Het is daarom van belang om op tijd te zijn met het indienen van een aanvraag, zodat de vrijwillige ervaringsdeskundigen van Olijf kunnen meelezen met uw aanvraag. Om de juiste ervaringsdeskundigheid te kunnen vinden, hebben wij doorgaans 6 weken nodig.

Indienen aanvraag bij Olijf
Als u plannen heeft om een aanvraag in te dienen, laat ons dan zo vroeg mogelijk het onderwerp met een korte beschrijving weten. We hebben hiervoor 5 handige vragen opgesteld. 

Daarna ontvangen wij graag van u: de samenvatting (Nederlands), Patiënt Informatie Folder (PIF) indien van toepassing en een beschrijving van de activiteiten, die u van Olijf verwacht als het onderzoek wordt goedgekeurd met een begroting. Deze informatie gebruiken we om de ervaringsdeskundigen mee te laten lezen en de steunbrief op te stellen. Ook dit ontvangen we natuurlijk zo snel mogelijk, maar uiterlijk 3 weken voor de deadline.

Als u zich spoedig bij ons meldt met uw voornemen, kunnen wij op tijd zoeken naar passende ervaringsdeskundigen. Met samenwerking kunnen we de aanvraag tot een succes maken!

Meldt u zich voor het eerst na 15 november, dan kunnen wij uw aanvraag niet meer meenemen.