• Slider

Wees op tijd voor Call 2020-I van KWF

28 oktober 2019

De sluitingsdatum voor het indienen van voorstellen voor de volgende subsidieronde van het KWF valt op 18 december 2019 om 12.00 uur. Als u plannen heeft om een aanvraag in te dienen, laat ons dan zo vroeg mogelijk het onderwerp met een korte beschrijving weten. 

De sluitingsdatum voor het indienen van voorstellen voor de volgende subsidieronde van het KWF valt op 18 december 2019 om 12.00 uur (https://www.kwf.nl/onderzoek/poi/Pages/default.aspx). Heeft u plannen om een aanvraag in te dienen? Laat ons dan zo vroeg mogelijk het onderwerp met een korte beschrijving weten op e-mailadres kwaliteitvanzorg@olijf.nl. We kunnen dan tijdig op zoek naar degenen die ervaring hebben met het onderwerp van de studie. De uiterlijke deadline voor het aanleveren van de aanvraag is 6 weken vóór de deadline van KWF. 

U krijgt na de aanvraag van ons een document retour met hierin beschreven wat wij nodig hebben. In het kort komt het erop neer dat wij graag van u ontvangen: de samenvatting (Nederlands), de Patiënt Informatie Folder (PIF) indien van toepassing en een beschrijving van de activiteiten, die u van Olijf verwacht als het onderzoek wordt goedgekeurd, met een begroting. Deze informatie gebruiken we om ervaringsdeskundigen te laten meelezen en de steunbrief te kunnen opstellen.

Meelezen vraagt veel van Olijf. Soms leidt een terugkoppeling vanuit Olijf ertoe dat de onderzoeker zich realiseert dat een onderzoekaanvraag nog niet ver genoeg is om in te dienen bij de financierder. Helaas hebben we ook al een aantal keer meegemaakt dat, nadat wij hebben meegelezen en onze steun hebben gegeven, de onderzoeker alsnog besluit een indieningsronde te wachten. Het is belangrijk dat in goed overleg wordt bekeken of de tijd en energie, die bij het schrijven van een steunbrief komt kijken, al op het juiste moment komt. We hopen, door duidelijke deadlines te hanteren, dit meer voorkomen kan worden en informatie op tijd wordt aangeleverd, zoals we gelukkig al steeds vaker merken. 

Vandaar ons verzoek: wees op tijd!
In samenwerking maken we de aanvraag tot een succes!