• Slider

Bestuurslid Kwaliteit van Zorg

Olijf zoekt een Bestuurslid Kwaliteit van Zorg (vrijwillig)

Stichting Olijf zoekt een bestuurslid Kwaliteit van Zorg, die met één medebestuurder verantwoordelijk is voor de Werkgroep Kwaliteit van Zorg & Belangenbehartiging. De werkgroep geeft vanuit patiëntenperspectief advies rond medisch wetenschappelijke onderzoeken, richtlijnontwikkeling, informatieontwikkeling en belangenbehartiging voor betere kwaliteit van zorg en leven.

Het bestuurslid maakt deel uit van het statutaire stichtingsbestuur. Hij/zij wordt door de Raad van Toezicht benoemd, treedt uiterlijk 3 jaar na benoeming af, en is dan herkiesbaar (met een maximum van 2 keer).

Taken/activiteiten

 • In samenwerking met andere bestuurslid en coördinator Kwaliteit van Zorg vaststellen van beleid, doelen en taken voor de werkgroep Kwaliteit van Zorg & Belangenbehartiging.
 • Uitwerken doelen en beleid voor de werkgroep Belangenbehartiging.
 • Deelname aan bestuursvergaderingen (ca. 6 x per jaar)
 • Voorbereiden en (bege-)leiden vergaderingen van de werkgroep Kwaliteit van Zorg.
 • Contactpersoon Medische Advies Raad (MAR) in oprichting. 
 • Coachen en ondersteunen van vrijwilligers in de uitvoering van hun taken.
 • Deelname aan (beleids)commissies van Nederlandse Federatie Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en anderen, zoals RIVM.
 • Voeren van gesprekken met diverse organisaties, zoals NFK, IKNL, NVOG/WOG, DGOG over samenwerking en toekomstig beleid. Lees meer over 'met wie we samenwerken'.
 • Verwachte tijdsbesteding: ca. 4–8 uur per week (dit kan per week verschillen)

Competenties

 • Achtergrond in of kennis van (oncologisch gynaecologische) zorg is een pré
 • Affiniteit met wetenschappelijk onderzoek
 • Analytisch en strategische denker
 • Zeer goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden
 • Empathisch vermogen en kan vrijwilligers motiveren
 • Verbinder die goed samen kan werken

Wat bieden wij?

 • Een veelzijdige bestuursfunctie met maatschappelijke meerwaarde in een gezellige en gedreven organisatie met een warm netwerk
 • Onkostenvergoeding
 • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
 • Gratis (bij)scholing bij PGO Academy en deelname aan relevante congressen

Geïnteresseerd? 
Mail met onze voorzitter Jacqueline van Dijk: voorzitter@olijf.nl of vrijwilligerscoördinator Kristel Hoogwout: k.hoogwout@olijf.nl. Stuur je reactie naar secretariaat@olijf.nl o.v.v. ‘vacature bestuurslid kvz’.

Meer over Olijf >>

Olijf is het netwerk voor vrouwen met gynaecologische kanker. Wij streven naar minder gynaecologische kanker, meer overlevers en betere zorg waarin de patiënt echt centraal staat en waarin zij meer grip ervaart op het leven met of na kanker. Olijf doet dit door patiënten en hun naasten te informeren, te steunen en te versterken en hun stem te laten horen bij onder meer het verbeteren van onderzoek, beleid, preventie en kwaliteit van zorg en leven.