Deel via

Stichting Olijf zoekt een bestuurslid Belangenbehartiging dat verantwoordelijk is voor de werkgroep Kwaliteit van Zorg (KvZ).

Als bestuurslid maak je deel uit van het statutaire stichtingsbestuur, je wordt door de Raad van Toezicht voor 3 jaar benoemd en bent herkiesbaar (met een maximum van 2 keer).

Ervaringsdeskundigen van de werkgroep brengen hun gezamenlijke ervaringen in bij onderzoeken, richtlijnontwikkeling en andere projecten om de zorg voor vrouwen met gynaecologische kanker voortdurend te verbeteren. Andersom informeert de werkgroep anderen binnen Olijf over de laatste ontwikkelingen in de zorg.

Taken/activiteiten waar je als bestuurslid verantwoordelijk voor bent:

In nauwe samenwerking met het bestuurslid Kwaliteit van Zorg (medisch inhoudelijk) en de coördinator Kwaliteit van Zorg (inzet ervaringsdeskundigen en eerste contact met zorgverleners) zorg je voor het:

 • Aansturen van de werkgroep Kwaliteit van Zorg, samen met je collega bestuurslid van deze werkgroep.
 • Vaststellen van beleid, doelen en taken voor de werkgroep, specifiek het beleid voor het vergaren van patiëntervaringen en uitdragen ervan.
 • Deelname aan bestuursvergaderingen en projectoverleggen (elk ca 6x per jaar).
 • Samenwerken met de bestuursleden en coördinatoren van de andere werkgroepen
 • Bestuurlijke afstemming op het gebied van belangenbehartiging met:
  • de andere (kanker)patiëntenorganisaties onder de koepel van de Nederlandse Federatie Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en de Patiëntenfederatie;
  • veldpartijen, zoals de werkgroep gynaecologische oncologie (WOG) onder de NVOG, de werkgroep gespecialiseerde verpleegkundigen SIG-V&VN en IKNL.

De verwachte tijdsbesteding bedraagt ca. 4 uur per week (dit kan per week verschillen).

En verder:

 • Je bent het eerste aanspreekpunt en de bestuurlijke coach voor de coördinator Kwaliteit van Zorg.

Wat breng jij ons?

Met je ervaring en interesse voor de ervaringen van anderen, help je ons de brug te slaan tussen de wereld van de patiënt in het dagelijkse leven en de spreekkamer.

Competenties:

 • Je hebt patiëntervaring op het gebied van (gynaecologische) oncologie.
 • Je hebt interesse in het brede gebied van gynaecologisch oncologische zorg.
 • Je bent gewend om leiding te geven en te delegeren, om te motiveren en te inspireren, en om met een helicopterview naar de doelstellingen en projecten te kijken.
 • Bestuurlijke ervaring is een pré.
 • Je bent in staat om met gemotiveerde, enthousiaste, maar soms ook kwetsbare vrijwilligers te werken.
 • Je bent een verbinder.

Wat bieden wij?

 • Een veelzijdige bestuursfunctie met maatschappelijke meerwaarde in een gezellige en ook gedreven organisatie met een warm netwerk.
 • Onkostenvergoeding.
 • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.
 • Gratis (bij)scholing bij PGO support en deelname aan relevante congressen.

Geïnteresseerd?

We ontvangen je sollicitatie graag per mail. Die kun je sturen naar bestuursvoorzitter Jacqueline van Dijk: voorzitter@olijf.nl of naar secretariaat@olijf.nl o.v.v. ‘vacature bestuurslid belangenbehartiging’.

Meer over de werkgroep Kwaliteit van zorg

De werkgroep is in het bestuur vertegenwoordigd met twee bestuursleden. Het bestuurslid KvZ belangenbehartiging (deze vacature) geeft vanuit patiëntperspectief advies bij medisch wetenschappelijke onderzoeken, richtlijnontwikkeling, informatieontwikkeling en belangenbehartiging voor betere kwaliteit van zorg en leven. Ook geeft de werkgroep inhoudelijk input aan projecten en publicaties van Olijf vanuit de behoeften van lotgenoten ten aanzien van de kwaliteit van zorg en leven. Een tweede belangrijke opdracht voor de werkgroep is het volgen en ontsluiten van ontwikkelingen in de gynaecologisch oncologische zorg: van preventie tot en met de zorg rond late effecten en de laatste levensfase. Het medisch inhoudelijke bestuurslid Kwaliteit van Zorg is verantwoordelijk voor deze opdracht.

Meer over Olijf >>

Olijf is het netwerk voor vrouwen met gynaecologische kanker. Wij streven naar minder gynaecologische kanker, meer overlevers en betere zorg. Zorg waarin de patiënt echt centraal staat en waarin zij meer grip ervaart op het leven met of na kanker. Olijf doet dit door patiënten en hun naasten te informeren, te steunen en te versterken. Door hun stem te laten horen bij onder meer het verbeteren van onderzoek, beleid, preventie en kwaliteit van zorg en leven.