Deel via

Stichting Olijf zoekt een bestuurslid dat verantwoordelijk is voor de marketing, communicatie en fondsenwerving.

Het bestuurslid maakt deel uit van het statutaire stichtingsbestuur. Hij/zij wordt door de Raad van Toezicht benoemd, treedt uiterlijk 3 jaar na benoeming af, en is dan herkiesbaar (met een maximum van 2 keer).

Taken / activiteiten

 • Je werkt veel samen met, stuurt en ondersteunt de coördinator op het gebied van marketing, communicatie en fondsenwervende activiteiten.
 • Je ontwikkelt i.s.m. de coördinator marketing en communicatie het marketing- en communicatieplan en eventuele samenhangende beleidsstukken en bent (deels) betrokken bij de uitvoering hiervan. Denk hierbij bijv. aan het meedenken over campagnes, contacten onderhouden met bedrijven voor sponsoring of het schrijven van subsidieaanvragen
 • Deelname aan bestuursvergaderingen en afstemmingsoverleg (elk ca. 6 x per jaar)
 • Deelname aan klankbordoverleg (ca. 2x per jaar)
 • Verwachte tijdsbesteding: 4 tot 8 uur per week.

Competenties

 • Professionele ervaring met marketing, communicatie en fondsenwerving;
 • Affiniteit met de zorg/het werk van Olijf is een pre;
 • Organisatiesensitiviteit en ervaring in bestuursfunctie is een pre;
 • Netwerkerskwaliteit die relevante externe en interne contacten kan onderhouden;
 • Is gewend om leiding te geven, te delegeren, te motiveren, te inspireren, maar ook om met (gemotiveerde, enthousiaste, soms ook kwetsbare) vrijwilligers te werken.

Wat bieden wij?

 • Een veelzijdige bestuursfunctie met maatschappelijke meerwaarde in een gezellige en gedreven organisatie met een warm netwerk
 • Onkostenvergoeding
 • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
 • Gratis (bij)scholing bij PGO support en deelname aan relevante congressen

Tot slot
Je werkt nauw samen met de coördinator van de werkgroep marketing, communicatie en fondsenwerving. Het is daarom belangrijk dat je een professionele achtergrond in het vak hebt. Jullie stemmen samen af, afhankelijk van de hoeveelheid tijd die je kunt besteden, hoe je je rol als bestuurslid invulling geeft.

Olijf heeft in de afgelopen jaren een professionalisering doorgemaakt en die koers houden we graag vast! Dat betekent dat we echt op zoek zijn naar iemand met professionele marketing- & communicatievaardigheden. Ben jij dat? Reageer dan!

Geïnteresseerd?
Mail met onze voorzitter Jacqueline van Dijk: voorzitter@olijf.nl of huidige bestuurslid Suzanne Raven-van Hoorn: s.raven@olijf.nl. Stuur je reactie naar secretariaat@olijf.nl o.v.v. ‘vacature bestuurslid marketing en communicatie’.

Meer over Olijf >>

Olijf is het netwerk voor vrouwen met gynaecologische kanker. Wij streven naar minder gynaecologische kanker, meer overlevers en betere zorg waarin de patiënt echt centraal staat en waarin zij meer grip ervaart op het leven met of na kanker. Olijf doet dit door patiënten en hun naasten te informeren, te steunen en te versterken en hun stem te laten horen bij onder meer het verbeteren van onderzoek, beleid, preventie en kwaliteit van zorg en leven.