Deel via

Stichting Olijf zoekt een bestuurslid dat verantwoordelijk is voor de werkgroep lotgenotencontact en voorlichting. De leden van de werkgroep geven lezingen en presentaties in bijvoorbeeld ziekenhuizen en inloophuizen en verzorgen het lotgenotencontact via telefoon en e-mail.

Het bestuurslid maakt deel uit van het statutaire stichtingsbestuur, wordt door de Raad van Toezicht voor 3 jaar benoemd en is herkiesbaar (met een maximum van 2 keer).

Taken/activiteiten:

 • Aansturen werkgroep lotgenotencontact en voorlichting.
 • Uitwerken doelen en beleid voor de werkgroep lotgenotencontact en voorlichting.
 • Deelname aan bestuursvergaderingen (ca. 6 x per jaar).
 • Samenwerken met het bestuurslid kwaliteit van zorg en marketing en communicatie m.b.t. profilering van Olijf.
 • Samenwerken met de coördinatoren binnen de werkgroep en de coördinatoren lotgenotencontact en voorlichting, kwaliteit van zorg en marketing & communicatie.
 • Verwachte tijdsbesteding ca. 4 uur per week (dit kan per week verschillen).

Competenties

 • Het bestuurslid heeft een achtergrond in de psychosociale zorg;
 • is gewend om leiding te geven, te delegeren, te motiveren, te inspireren, maar ook om met (gemotiveerde, enthousiaste, soms ook kwetsbare) vrijwilligers te werken en
 • is een verbinder.
 • Onze voorkeur gaat uit naar iemand met persoonlijke ervaring met gynaecologische kanker.

Wat bieden wij?

 • Een veelzijdige bestuursfunctie met maatschappelijke meerwaarde in een gezellige en gedreven organisatie met een warm netwerk.
 • Onkostenvergoeding.
 • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.
 • Gratis (bij)scholing bij PGOsupport) en deelname aan relevante congressen.

Geïnteresseerd?
Voor meer informatie: Cleta Kaalen, tel. 0641272370.
Je brief graag naar bestuursvoorzitter Jacqueline van Dijk: voorzitter@olijf.nl of naar secretariaat@olijf.nl o.v.v. ‘vacature bestuurslid lotgenotencontact en voorlichting’.

Meer over Olijf >>

Olijf is het netwerk voor vrouwen met gynaecologische kanker. Wij streven naar minder gynaecologische kanker, meer overlevers en betere zorg. Zorg waarin de patiënt echt centraal staat en waarin zij meer grip ervaart op het leven met of na kanker. Olijf doet dit door patiënten en hun naasten te informeren, te steunen en te versterken. Door hun stem te laten horen bij onder meer het verbeteren van onderzoek, beleid, preventie en kwaliteit van zorg en leven.