• Slider

Onderzoek en diagnose eierstokkanker

Bij de huisarts
Bij een vermoeden van eierstokkanker krijgt u eerst een lichamelijk onderzoek van de huisarts. Daarbij hoort ook een inwendig onderzoek.

Bij de gynaecoloog
In het ziekenhuis kunt u de volgende onderzoeken krijgen: 

 • lichamelijk onderzoek 
 • gynaecologisch onderzoek
 • echografie met eventueel biopsie of punctie
 • bloedonderzoek

Bij het lichamelijk onderzoek voelt en klopt de arts op uw buik. Ook kan hij de lymfeklieren in de liezen of in de hals inspecteren. Soms kijkt de arts ook naar andere delen van het lichaam, bijvoorbeeld de longen of de borsten.

Het gynaecologisch onderzoek bestaat meestal uit een uitwendig en inwendig onderzoek, en een  vaginale echoscopie. Bij het uitwendig onderzoek bekijkt de arts de schaamlippen en buitenkant van de vagina. Bij het inwendig onderzoek maakt de arts een uitstrijkje en voert hij een vaginaal toucher en/of een rectaal toucher uit. Met de touchers krijgt de arts een indruk van de ligging en grootte van de organen in uw onderbuik. Met een vaginale echoscopie kan de arts de eierstokken en de binnenkant van de baarmoeder beoordelen.

De echografie kan inwendig via de vagina of uitwendig via de buik. Ziet de arts afwijkingen, dan kan hij een biopsie of een punctie nemen. Bij de biopsie wordt een stukje weefsel weggenomen. Bij een punctie vocht uit de buikholte. De patholoog onderzoekt of er kankercellen in het vocht of in het stukje weefsel zitten.

Met bloedonderzoek wordt het CA 125-gehalte gemeten. Ongeveer 80%van de vrouwen met eierstokkanker heeft namelijk een verhoogd CA 125-gehalte in het bloed

Verder onderzoek
Denkt de arts dat u eierstokkanker heeft, dan is vaak verder onderzoek nodig. Dit gebeurt in één van de gynaecologisch-oncologische centra. Deze zijn gespecialiseerd in de behandeling van eierstokkanker.

Hier kunt u de volgende onderzoeken krijgen:

 • CT-scan
 • soms een MRI-scan 

Stadium-indeling
Bij eierstokkanker zijn er 4 stadia: 

 • Stadium I: de tumor zit in 1 of beide eierstokken.
 • Stadium II: de tumor is doorgegroeid in andere organen in het kleine bekken: 

  • Stadium II A: naar de baarmoeder of eileiders.
  • Stadium II B: naar andere weefsels in het kleine bekken.
  • Stadium II C: zoals bij stadium II A of II B, maar ook met kankercellen in het buikvocht. 

 • Stadium III: er zijn uitzaaiingen in de buikholte buiten het kleine bekken.
 • Stadium IV: er zijn uitzaaiingen ergens anders in het lichaam, bijvoorbeeld in de longen. 

Artsen spreken bij stadium I en II A over een vroeg stadium. En bij de andere stadia over een gevorderd stadium. Eierstokkanker wordt meestal pas in dit gevorderde stadium gevonden.

Met een operatie kan de arts definitief bepalen in welk stadium de ziekte is.

Stadiëringsoperatie 
Denkt de arts na de onderzoeken dat u een vroeg stadium van eierstokkanker heeft? Dan doet hij een stadiëringsoperatie. De arts verwijdert de tumor en bekijkt of en hoever de tumor is doorgegroeid in het weefsel en organen rondom de eierstokken.

Ziet de arts geen tumor, dan verwijdert hij buikvocht en stukjes weefsel waarin kankercellen kunnen zitten (maar die niet te zien zijn). Een patholoog bekijkt onder de microscoop of er kankercellen inzitten. Na de operatie vertelt de arts of en welke verdere behandelingen nodig zijn.

Beoordelingsoperatie
Soms is het al duidelijk dat de ziekte in een uitgebreider stadium is. Met een beoordelingsoperatie kan de arts het stadium precies bepalen. Dit doet hij meestal via een kijkoperatie. Hiervoor gaat u onder narcose. Soms kan de arts meteen de tumor verwijderen. Dit gebeurt via een snee in de buik. Vaak gebeurt het verwijderen van de tumor in een tweede operatie.

Met de stadium-indeling schat de arts de vooruitzichten in en bepaalt hij de behandeling. Daarbij speelt uw lichamelijke conditie een rol.

Uitzaaiingen
Als eierstokkanker uitzaait, gebeurt dit vooral in de buikholte. Ook kan de tumor via het lymfestelsel uitzaaien naar andere organen. Uitzaaiingen via het bloed komen bij eierstokkanker heel weinig voor.

Lees verder:

 • Gespreksgroepen Kanker.nl
  Vrijwilligers die ook bij Olijf actief zijn en andere (ex-)patiënten helpen je daar verder.
 • Ervaringsverhalen: zie navigatie aan de linkerzijde op deze pagina.
 • Op kanker.nl vind je ook blogs van deelnemers, onder andere over hun ervaringen met eierstokkanker.

Wil je meer lezen over onderzoek en diagnose eierstokkanker? Ga dan naar de bibliotheek van Kanker.nl.