Deel via

Olijf werkt al veel samen met diverse professionals. Hieronder lees je een aantal persoonlijke ervaringen over de samenwerking met Olijf.

Huid- en oedeemtherapeut Melanie Schepers-van Hoof:

“Stichting Olijf kan een vraagbaak zijn voor therapeuten. Wij therapeuten zijn met name gericht op het oedeem en de beperkingen daarbij, dat willen we opheffen. De vrijwilligers van Olijf zijn juist de ervaringsdeskundigen voor wat betreft behandelingen en de gevolgen -zowellichamelijk als geestelijk- na gynaecologische kanker. Juist deze combinatie is belangrijk om de cliënt te kunnen begeleiden in het oedeemtraject. Oedeem is veelal chronisch en heeft dus een grote impact op het dagelijkse leven van de patiënt.

Ik benoem altijd Stichting Olijf als ik een (ex-) patiënte zie met gynaecologische kanker. Een cliënte kan er altijd terecht met vragen of voor lotgenotencontact. Maar ik heb er als therapeut ook gebruik gemaakt van de kennis en ervaring van Olijf. Ik denk niet dat veel therapeuten het weten dat dat kan en hoe waardevol dat is. Er zit zoveel kennis bij Olijf!"