Deel via

Regelmatig krijgt Olijf het verzoek vanuit diverse opleidingen voor medewerking aan een onderzoek of het delen van een enquête. Hiervoor hebben wij een procedure opgesteld, zodat duidelijk is waaraan wij kunnen meewerken.

Aandacht voor de vraagstelling
De medewerking van Olijf bij (praktijkgericht) onderzoek vanuit een HBO of Universiteit is mogelijk op basis van volgende punten:

  • De onderzoeksvraag gaat over of is gerelateerd aan gynaecologische kanker.
  • De vraagstelling is ingegeven door de professionele praktijk (real life situaties). Het zorg- of praktijkprobleem wordt vertaald naar een beantwoordbare vraag.
  • Het onderzoek levert relevante kennis en inzichten op, die bijdragen aan het oplossen van problemen bij vrouwen met gynaecologische kanker.
  • Er is draagvlak voor het beoogde resultaat.

Wat hebben we nodig
Om te kunnen beoordelen of het onderzoek past bij de doelgroep van Olijf stellen wij als eis dat de onderzoeksvraag in uitgewerkte vorm vóór de start van het onderzoek aan ons wordt voorgelegd.

Hierbij hebben we nodig:

  • De naam van het onderwijsinstituut, de opleiding en de namen van de betrokken docent en/of onderzoeksbegeleider en studenten.
  • Een Nederlandse beschrijving van het onderzoek met daarin het onderwerp, de onderzoeksvraag en alle beschikbare informatie.
  • De verwachte looptijd van het onderzoek.
  • De gevraagde en te verwachte input en ondersteuning vanuit Olijf.

Beoordeling Olijf
Op basis hiervan beoordeelt Olijf of de onderzoeksvraag past binnen onze organisatie. Hiervoor stellen wij een termijn van minimaal 3 weken.

  • Wanneer er sprake is van een vragenlijst of interviews met lotgenoten, ontvangt Olijf de vragen vooraf en vraagt feedback aan enkele ervaringsdeskundigen.
  • Olijf kan een inhoudsdeskundige raadplegen als er in het voorstel aannames staan waarover Olijf twijfelt of zich daarin niet herkent.

Traject
Als Olijf de onderzoeksvraag passend vindt voor onze doelgroep gaan we op zoek naar de juiste ervaringsdeskundigen binnen Olijf. Die kunnen dan door de studenten worden benaderd voor het afnemen van interviews en/of het meelezen van (voorlopige) onderzoeksresultaten. Ook is het mogelijk, mits passend bij het onderzoek, dat Olijf deze via de sociale media uitzet, zoals bij een enquête of een vraag om meelezers.

Olijf behoudt te allen tijde het recht om publicatie van het onderzoek te weigeren als zij zich niet kan verenigen met de daarin verwoorde resultaten.

Heb je nog vragen of wil je meer informatie?
Mail dan naar kwaliteitvanzorg@olijf.nl.