Deel via

Olijf wil lotgenoten, naasten en andere belangstellenden zo goed mogelijk informeren over gynaecologische kanker. Naast onze folders hebben we ook een aantal andere brochures/boeken uitgebracht. Bovendien heeft Olijf in samenwerking met andere organisaties verschillende brochures ontwikkeld.

VZ daarom doorvragen

Daarom Doorvragen
Stichting Olijf en Borstkankervereniging Nederland hebben eind 2015 de campagne ‘Daarom Doorvragen’ geïntroduceerd. Deze campagne is ontwikkeld voor elke zorgprofessional die te maken kan krijgen met patiënten met een (mogelijke) erfelijke aanleg voor borst- en eierstokkanker.

Het doel van ‘Daarom Doorvragen’ is dat zorgverleners goed op de hoogte zijn van de verwijscriteria, zodat zij patiënten met een (mogelijk) erfelijke aanleg voor borst- en eierstokkanker (vaak BRCA1- of BRCA2 -genmutatie) meteen kunnen doorverwijzen naar een klinisch geneticus. Door deze doorverwijzing worden mensen in staat gesteld eigen keuzes te maken ten aanzien van hun gezondheid.

Folders
Er zijn 5 verschillende folders ontwikkeld voor deze campagne.

Daarnaast is er een borstzakkaartje ontwikkeld. Hierop staan ook de verwijscriteria vermeld.

Kwaliteitscriteria

Kwaliteitscriteria vanuit patiëntperspectief
Een gezamenlijke uitgave van Stichting Olijf en het DES Centrum, september 2012. Download de brochure hieronder.

Boek Samen Sterk

Samen Sterk
Eind 2006 is ter gelegenheid van het 20-jarige bestaan van Olijf het boek 'Samen sterk' uitgegeven. Dit is het derde lustrumboek van Olijf.

De inhoud geeft een duidelijk inzicht in de samenwerking tussen de beroepsgroep en de lotgenoten. Afwisselend schrijven ervaringsdeskundigen en professionals die zich met gynaecologische kanker bezig houden, een artikel. Uiteindelijk is er zo een fraai document ontstaan van de stand van zaken rondom mogelijkheden aan het begin van deze 21e eeuw, maar Olijf zou Olijf niet zijn als er ook niet veel oog was voor de ervaringen en emoties van lotgenoten, die hun ziekteproces op vaak prachtige en indringende wijze vertellen.

Boek Levenskunst

Levenskunst
In 1997 is ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van Olijf het boek 'Levenskunst' uitgegeven.

Levenskunst is de kunst om het leven na een ernstige ziekte weer zo aangenaam mogelijk te maken. Olijf heeft vrouwen in haar gelederen die veel energie steken in nieuwe zingeving aan hun leven. Vrouwen die geconfronteerd worden met deze kanker zoeken naar een manier om met deze ingrijpende ervaring om te leren gaan. Soms betekent het dat lotgenoten een andere weg inslaan. Hun oude werk gedag zeggen en kiezen voor een ander vak. Er wordt de keuze gemaakt een lang gekoesterd ideaal te verwezenlijken. Voor iedere vrouw geldt een andere strohalm. De ervaringen beschreven in dit boekje geven een indruk van wegen die vrouwen na hun ziekte zijn ingeslagen. Op creatieve wijze wordt deze levenskunst van vrouwen door vrouwen zelf beschreven.

Boek Roeien met lucifers2

Roeien met lucifers
In 1992 is ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van Olijf het boek 'Roeien met lucifers' uitgegeven.

Wie hoort dat hij of zij kanker heeft, krijgt een scala aan emoties over zich uitgestort. Voor vrouwen die gynaecologische kanker krijgen komt daar nog bij: angst voor verlies van vrouwelijkheid en seksualiteit, en het verdriet om blijvende kinderloosheid. Velen zullen hun ziekte - gelukkig - overleven. Maar het blijft, zoals één vrouw dat verwoordde 'roeien met lucifers'. Toch slagen zij er veelal in hun leven in beweging te houden en uit te groeien boven blijvende mankementen, gevoelens van woede en machteloosheid.

Het is een te makkelijk uitgesproken troost, dat kanker het leven kan verrijken. Immers, wie zou niet liever rijk worden zónder de dood rechtstreeks in de ogen te zien. Niettemin blijken veel vrouwen in staat het heft in eigen hand te nemen en te bouwen aan een nieuw bestaan. Dit boek wil daarvan een weerslag zijn.