Deel via

Olijf beveelt een aantal websites aan voor meer informatie over leven met (gynaecologische) kanker.

Verwijsgids kanker
Landelijk dekkende sociale kaart (van IKNL) voor aanvullende zorg en begeleiding bij kanker, op ieder moment na diagnose. In de Verwijsgids Kanker staan onder meer gegevens van individuele zorgverleners, instellingen en patiëntenorganisaties. Patiënten en naasten kunnen Verwijsgids Kanker rechtstreeks raadplegen.

Kanker.nl
Informatieplatform en sociaal netwerk voor (ex-) kankerpatiënten en betrokkenen. Een initiatief van KWF Kankerbestrijding, NFK en IKNL.

Ruby and Rose
Stichting Ruby and Rose heeft als doel het werven van fondsen voor onderzoeksprojecten. Dit zijn onderzoeken op het gebied van diagnostiek en behandeling van alle vormen van gynaecologische kanker en het voeren van voorlichting over deze vrouwenkankers.

Stichting Bekkenbodem4all
Stichting Bekkenbodem4All is een fusie stichting van de Stichting PGN (Patiëntenorganisatie Gynaecologie Nederland) en de Stichting SBP (Bekkenbodem Patiënten), en is er voor mannen, vrouwen en kinderen met bekkenbodemklachten d.m.v. informatie, ervaringsgenoten contact, geven van patiëntinformatie, belangenbehartiging en meewerken aan richtlijnen enz.

Voedingenkankerinfo.nl
Op deze website worden vragen beantwoord over voeding en de preventie van kanker, voeding rondom de behandeling van kanker en voeding ná de behandeling van kanker. Van experts, voor patiënten.

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
Op deze pagina van het RIVM vind je alle informatie over het bevolkingsonderzoek oftewel het uitstrijkje.

Of kijk op de website bmhk.nl.

DES Centrum
Door blootstelling aan het DES hormoon tijdens de zwangerschap hebben DES-dochters een verhoogde kans op baarmoederhalskanker en vaginakanker op jonge leeftijd. Het DES Centrum biedt informatie en steun aan DES-betrokkenen.

Kanker in de familie.nl
Een mutatie is een foutje in een gen, waardoor er een hoger risico op kanker is. Denk bij gynaecologische kanker bijvoorbeeld aan de BRCA1- of BRCA2-mutatie of het Lynch syndroom. Hoe zorg je ervoor dat kanker jou er niet onder krijgt? Wat betekent dit voor jou, je familie en je kinderen? Stichting Erfelijke Kanker Nederland brengt al die verhalen samen. Zij geven informatie, organiseren lotgenotencontact en komen op voor de grote groep mensen met erfelijke kanker in de familie.

Erfelijkheid.nl
Onafhankelijke, op wetenschap gebaseerde voorlichting over erfelijkheid en aanverwante onderwerpen.

Stichting Lynch-Polyposis
Lynch en Polyposis (FAP, MAP, AFAP en Peutz-Jeghers) zijn erfelijke aandoeningen. Ze geven een verhoogde kans op poliepen, darmkanker en andere kankers, zoals baarmoederkanker en eierstokkanker.

Freya
Freya, de patiëntenvereniging voor vruchtbaarheidsproblematiek behartigt de belangen van mensen die te maken krijgen met vruchtbaarheidsproblemen en ongewilde kinderloosheid.

De Gynaecoloog
Een informatieve website over alle gynaecologische onderwerpen van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG). Dit is de wetenschappelijke beroepsvereniging voor gynaecologen.

Nederlands Lymfoedeem Netwerk, lymfoedeem.nl
De Stichting NLNet wil een onafhankelijk platform zijn om (wetenschappelijke) kennis, landelijke en internationale richtlijnen en ervaring over lymfoedeem ter beschikking te stellen aan hen die te maken hebben met lymfologische aandoeningen in het bijzonder lymfoedeem en lipoedeem.

Overgangsconsulente
Een Verpleegkundig Overgangsconsulente kan precies uitleggen wat er in je lichaam gebeurt tijdens de (niet natuurlijke) overgang en wat je kunt doen om deze periode zo goed mogelijk door te komen.
Hij/zij is een BIG-geregistreerd verpleegkundige en heeft zich door een gerichte opleiding gespecialiseerd in het informeren, adviseren en begeleiden van vrouwen met overgangsklachten en werkt indien wenselijk of nodig, nauw samen met uw behandelend arts.

Hebon
Het primaire doel van de Hebon studie is het faciliteren van onderzoek onder families met een verhoogd risico op borst- en eierstokkanker. Alle families die zich ooit voor BRCA1/2 mutaties hebben laten testen, komen voor het onderzoek in aanmerking. Deze website informeert de families die zijn uitgenodigd en geeft instructies aan de deelnemers. Daarnaast bevat het een informatiedeel dat alle aspecten waar een persoon uit een hoog risico familie mee te maken kan krijgen belicht.

Digitale ZorgGids
DigitaleZorgGids is een reviewsite voor de Nederlandse gezondheidszorg waar patiënten, zorgverleners en zorgexperts hun ervaringen met digitale zorgproducten kunnen delen. De website laat zien wat digitale zorg is, welke typen digitale zorg (diensten) er zijn, welke producten hieronder vallen en hoe deze worden gewaardeerd. Vanuit het oogpunt van de patiënt, de zorgverlener en de zorgexpert. DigitaleZorgGids is een website van Patiëntenfederatie Nederland.

AYA Zorgnetwerk
AYA's (Adolescents & Young Adults) zijn jonge mensen die tussen 18 en 35 jaar voor het eerst te horen krijgen dat ze kanker hebben. Plotseling staat de wereld op z'n kop en zijn er hele normale vragen in een abnormale situatie. Vragen over ziekte, behandeling maar ook over opleiding of werk, sport, zelfstandigheid, relaties, vruchtbaarheid en seksualiteit.

Patiëntenfederatie Nederland
Patiëntenfederatie Nederland zet zich in voor alle mensen die zorg nodig hebben, nu of in de toekomst. En geeft patiënten een stem: in de spreekkamer, in de politiek, bij de zorgverzekeraar en in het nieuws. Op basis van de ervaringen van mensen zorgen we dat de zorg beter aansluit bij wat mensen vragen. Onze informatie helpt mensen bij het maken van keuzes in de zorg. De Patiëntenfederatie vertegenwoordigt ruim 200 patiëntenorganisaties.

Stichting OOK
De diagnose kanker zet je wereld volledig op zijn kop. Het is lastig de juiste weg te vinden bij ondersteuning.
Stichting OOK helpt patiënten en naasten om beter om te gaan met de impact van kanker, door het bieden van de juiste ondersteuning op het juiste moment. Wij bieden directe ondersteuning aan patiënten en naasten in ziekenhuizen, centra en online.

Stichting Sick and Sex
Sick and Sex heeft als doel aan ieder die geconfronteerd wordt met ziekte op toegankelijke wijze informatie te bieden op het gebied van seksualiteit, intimiteit en relatie.