Deel via

Eén van de werkgroepen van Olijf is de werkgroep Kwaliteit van Zorg. Deze werkgroep houdt zich bezig met projecten, onderzoeksvoorstellen, congressen en richtlijnen die gaan over het verbeteren van de zorg en de kwaliteit van leven voor (ex-)patiënten.

Wilt u Olijf betrekken bij een project of onderzoek? Heel graag!

Stuur de aanvraag -die voldoet aan onderstaande punten- naar kwaliteitvanzorg@olijf.nl

Een verzoek doen aan Olijf

We worden graag betrokken bij een voorstel, bij voorkeur in een vroeg stadium. Om zo snel mogelijk een antwoord op uw verzoek te kunnen geven hebben we een aantal richtlijnen geformuleerd, waaraan uw aanvraag moet voldoen:

 • Neem 6 weken van tevoren contact op met Olijf. Stuur het concept of voornemen naar kwaliteitvanzorg@olijf.nl. Wij kunnen dan alvast uitzoeken welke vrijwilligers geschikt zijn voor uw verzoek en wie beschikbaar zijn.
 • Indien u ons later benadert, kunnen we niet garanderen dat we mee kunnen werken. We willen liever geen nee zeggen, maar hebben ook maar beperkte capaciteit.
 • Als er een deadline geldt voor onze reactie: uiterlijk 2 weken daarvoor ontvangen we graag de definitieve en complete versie van uw voorstel. Stuur ons ook een samenvatting en de informatie uit het voorstel dat voor de patiënt van belang is. Olijf heeft namelijk niet de capaciteit om de hele aanvraag te screenen.
 • Geef duidelijk aan welke reactie u van Olijf wenst:
  a) Een reactie van de lotgenoot, puur uit eigen ervaring.
  b) Een reactie van de ingelezen lotgenoot, namens alle lotgenoten.

Vijf vragen bij elke aanvraag

Olijf ontvangt geen subsidie voor haar medewerking of deelname aan projecten en onderzoeken. We proberen altijd meer dan één vrijwilliger bij elk project te betrekken, zodat we ook continuïteit kunnen bieden. We willen vooraf, aan de hand van onderstaande vragen, kunnen inschatten hoe groot de bijdrage van Olijf is aan een project. U kunt deze kosten dan meenemen in uw begroting.

 1. Wat is het doel van de gevraagde input vanuit de patiënt: wat verwacht u van Olijf?
 2. Wie zitten aan tafel bij het project / wie zijn de gesprekspartners? Om hoeveel personen gaat het?
 3. Wat voor kwaliteiten verwacht u van de vrijwilliger of van Olijf?
 4. Hoeveel inspanning wordt gevraagd? Denk aan looptijd van het project, aantal vergaderingen, duur per vergadering, voorbereidingstijd, verwachte nazorg per vergadering, hoe omvangrijk is de te bestuderen documentatie?
 5. Wat staat er tegenover voor Olijf / de deelnemers? Zijn er onkosten begroot? Olijf rekent € 100- per uur excl. reiskosten. Dit bedrag wordt gebruikt om onze vrijwilligers te faciliteren, zodat zij goed toegerust zijn om namens Olijf bij te dragen aan een onderzoek of project.

Afwegingen van Olijf

Voordat we besluiten deel te nemen aan uw project of voorstel, beoordelen we elke aanvraag op de volgende punten:

 • Past de inhoud van het voorstel bij de visie van Olijf?
 • Gaat het om gynaecologische kanker?
  Olijf krijgt ook vragen over gynaecologische of oncologische zorg in algemene zin. Hoe belangrijk dat ook is, we hebben onze handen vol aan onze primaire taak en pakken algemene projecten daarom niet op. Wanneer het kan, spelen we deze vragen door aan andere patiëntenverenigingen of de Nederlandse Federatie Kankerpatiëntenorganisaties (NFK).
 • Zijn er vrijwilligers beschikbaar?
  De vrijwilligers van Olijf doen hun werk naast hun herstel, werk en leven. Dit betekent dat het project moet worden ingepast in hun belastbaarheid, competenties en voorkeuren.
 • Blijft de onafhankelijke positie van Olijf gewaarborgd?
  Olijf gaat na of er geen eenzijdige (verborgen) commerciële belangen achter een project zitten.
 • Is de informatie inhoudelijk controleerbaar?
  Olijf kan als patiëntenorganisatie geen (para)medische inhoud behoordelen. Olijf werkt daarom alleen mee aan projecten waarvan de inhoud gecontroleerd is of kan worden gecontroleerd door gerenommeerde deskundigen.

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Mail dan naar kwaliteitvanzorg@olijf.nl.