Deel via

Overweeg je om Stichting Olijf geld na te laten? Je wensen om een goed doel te steunen na je overlijden zijn eenvoudig vast te leggen in een testament. Voor het opstellen van een testament moet je naar de notaris. De twee bekendste manieren zijn de erfstelling en het legaat.

Erfstelling

Bij een erfstelling neem je Stichting Olijf in je testament op als erfgenaam. Je bepaalt dan dat een bepaald percentage van al je bezittingen voor Stichting Olijf bestemd is.

Legaat

Met een legaat kun je een vast bedrag, een effectenportefeuille, of een ander specifiek vermogensbestanddeel aan Stichting Olijf toekennen. Een legaat worden uitgekeerd voordat de erfgenamen de erfenis verdelen.

Stichting Olijf als erfgenaam of legataris

Stichting Olijf te Utrecht is door de belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instellingen (hierna ANBI). Het RSIN van Stichting Olijf is 816772678. ANBI’s betalen geen erfbelasting over de erfenis of het legaat.

Voor meer informatie hierover, kun je contact opnemen met penningmeester@olijf.nl.

Collectebussen tijdens uitvaart

Olijf heeft collectebussen die je bijvoorbeeld kunt gebruiken tijdens een uitvaart of condoleance. Verzending en retour gaan in overleg. Indien gewenst kan Olijf ook meedenken over een passende tekst op de rouwkaart over de collecte. Neem hiervoor contact op met online@olijf.nl.