Deel via

Olijf werkt voor haar activiteiten en projecten samen met diverse partijen en mensen vanuit deze organisaties. Enkele organisaties waarmee we werken noemen we hieronder. Daarnaast worden onze vrijwilligers van de werkgroep Voorlichting regelmatig gevraagd om tijdens (bij-)scholingen van diverse zorgprofessionals Olijf te komen presenteren en hun ervaringsverhaal te delen.

Organisaties waarmee Olijf samenwerkt:

 • NFK (Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten). Zij vertegenwoordigt haar leden kankerpatiëntenorganisaties, meestal gerelateerd aan de vorm van kanker. Samen laten we onze stem horen in gezamenlijke belangen, bijvoorbeeld bij toegankelijkheid van zorg, re-integratie in werk, verzekerd pakket etc. NFK is lid van Patiëntenfederatie Nederland (voorheen NPCF) en onderhoudt ook vele samenwerkingen met andere veldpartijen.
 • Patiëntenfederatie Nederland. Deze koepel van patiëntenorganisaties maakt zich sterk voor alle mensen die zorg nodig hebben, nu of in de toekomst. Zij geven patiënten (ook) een stem: in de spreekkamer, in de politiek, bij de zorgverzekeraar en in het nieuws. Met PatientenfederatieNL werken we samen op onze gedeelde belangen voor “de patiënt”, zoals toegankelijkheid van zorg, transparantie van (ervaren) kwaliteit, empowerment etc.
 • KWF dat NKF financiert en dat onderzoek naar (gynaecologische) kanker financiert. ZonMw – NWO voor de zorg – die financieringsprogramma’s vanuit de overheid hebbe; n voor onderzoek in de zorg.
 • Fonds PGO, het fonds van Ministerie van VWS dat activiteiten van patiënten financiert.
 • IKNL, Integrale Kankerregistratie Nederland. Registreert ook (meer) gegevens rond kanker.
 • NVOG (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie) waarmee Olijf ook nauwe banden onderhoudt. Het door de Overheid ingestelde Jaar van Transparantie, waarin Ovarium Carcinoom een van de speerpunten was, heeft gezorgd voor diverse contacten met de NVOG bijvoorbeeld over de kennis- en wetenschappelijke agenda. Ook zijn in 2016 contacten met de verschillen patiëntenorganisaties voor gynaecologische aandoeningen en vruchtbaarheidsvraagstukken en de NVOG versterkt.
 • Werkgroep Oncologische Gynaecologie (WOG) is de landelijke multidisciplinaire werkgroep, uitgaande van de NVOG, gericht op alle ontwikkelingen met betrekking tot gynaecologische oncologie. De WOG is het centraal orgaan en aanspreekpunt in Nederland voor zorgprofessionals binnen de gynaecologische oncologie. De werkgroep signaleert actief knelpunten in de inhoud en organisatie van de zorg, bespreekt deze en zet verbeteracties in gang. Op deze manier werkt de WOG structureel aan het verbeteren van de kwaliteit van de gynaecologische zorg. Sinds circa 2 jaar werkt Olijf intensiever samen met deze werkgroep.
 • DGOA-Dutch Gynaecological Oncological Audit. Multidisciplinaire registratie van kwaliteitsindicatoren rond gynaecologisch oncologische zorg. Deze indicatoren zijn vastgelegd door zorgverleners, verzekeraars en de patiëntenorganisatie: Olijf. De DGOA kent een wetenschappelijke commissie die verantwoordelijk is voor het onderhouden van de dataset, het opstellen van indicatoren en het publiceren van jaarrapportages. Olijf levert als patiëntenorganisatie een actieve bijdrage binnen deze wetenschappelijk commissie.
 • De commissie richtlijnen Gynaecologische Oncologie (CRGO) is opgericht op initiatief van de WOG en houdt zich bezig met het ontwikkelen en reviseren van richtlijnen in gynaecologische oncologie. Olijf is meelezer en medebeoordelaar bij actualisering van richtlijnen. CRGO heeft de uitdrukkelijke wens om de bestaande richtlijnen niet alleen actueel te houden, maar deze uiteindelijk ook om te zetten naar evidence based richtlijnen.
 • Landelijk Platform Radiotherapie bij Gynaecologische Tumoren (LPRGT, sectie van de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie, NVRO).
 • De gynaecologisch georiënteerde medisch oncologen van de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO).
 • Werkgroep Cervix Uteri van de NVOG: stemt beleid af met betrekking tot baarmoederhalskanker, waaronder de richtlijn Cervicale Intra-epitheliale Neoplasie (CIN).
 • Werkgroep Trofoblasttumoren van de NVOG: stemt beleid af ten aanzien van de behandeling van trofoblasttumoren. In 2016 is de patiëntinformatie verbeterd en online gezet.
 • Adviesgroep Kanker en zwangerschap adviseert over zwangerschap bij alle kankersoorten.
 • ESGO/ENGAGE European Society of Gynaecological Oncology en ENGAGE- Europese zusterorganisatie van ESGO die zicht ten doel stelt om vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties in staat te stellen hun stem beter te laten horen in de ontwikkeling van onderzoek en beleid rond gynaecologische kanker. Olijf deelt er haar ervaringen, kennis, tools en netwerk.
 • Andere specifieke patiëntenorganisaties bijv. DES Centrum, Stichting Lynch-Polyposis, Borstkanker Vereniging Nederland (BVN), Prostaatkankerstichting (PKS), Stichting Lychen Sclerosis, Freya: vereniging voor mensen met vruchtbaarheidsstoornissen.
 • NVPO (Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie). De vereniging zet zich sinds 1993 in om de kennis en zorg binnen de psychosociale oncologie te ontwikkelen en bevorderen.

En vele andere organisaties.