Open een werkgroep hieronder en je ziet wie zich hiervoor inzet.

  1. Raad van Toezicht
  2. Bestuur
  3. Werkgroep Lotgenotencontact & voorlichting
  4. Werkgroep Kwaliteit van zorg
  5. Werkgroep (online) communicatie
  6. Redactie Olijfblad

Organogram

Hiernaast zie je het organogram van Olijf. Dit organogram is in 2019 gemaakt. Inmiddels hebben er enkele wijzigingen plaatsgevonden.
Open het organogram in pdf
Wil jij ook actief worden voor Olijf? Word dan ook vrijwilliger!
Word vrijwilliger