Deel via

Als mantelzorger help je anderen en dat kan soms best zwaar zijn. Kun je als mantelzorger ook ergens naartoe voor hulp of ondersteuning?

Gemeente
Jouw gemeente is verantwoordelijk voor de ondersteuning van jou als mantelzorger. De regels per gemeente verschillen. Kijk dus bij jouw gemeente wat de mogelijkheden zijn.

Je kunt bij je gemeente terecht voor bijvoorbeeld vervangende zorg of respijtzorg, dat is tijdelijke vervanging van de zorg. Daarnaast kun je er terecht voor huishoudelijke hulp, woningaanpassingen en vervoer.

In veel gemeenten kun je hiervoor terecht bij een Wmo-loket (Wet maatschappelijke ondersteuning). Soms werken gemeenten met ‘buurtteams’ die met jouw aanvraag aan de slag gaan. Informeer bij jouw gemeente waar je moet zijn voor hulp.

Steunpunt mantelzorg/mantelzorgorganisaties
Veel regio's hebben steunpunten voor mantelzorgers waar je informatie, advies en emotionele ondersteuning kunt krijgen. Deze steunpunten of organisaties kunnen ook helpen bij het aanvragen van zorg- en ondersteuningsdiensten.

Zorgprofessional van de patiënt
Je kunt ook contact opnemen met de zorgprofessionals die betrokken zijn bij de zorg van de persoon voor wie je mantelzorger bent, zoals huisartsen, verpleegkundigen of thuiszorgorganisaties. Zij bieden begeleiding en denken met je mee over oplossingen.

Familie en vrienden
Zorg ervoor dat je je eigen sociale netwerk benut. Familieleden, vrienden en buren kunnen misschien ook ondersteuning bieden bij de zorgtaken of een luisterend oor bieden als jij dat nodig hebt.