Deel via

We begrijpen dat het een moeilijke tijd is wanneer je dierbare ongeneeslijk ziek is. Een tijd vol emoties, onzekerheid en uitdagingen. Naast het bieden van liefde en steun aan je naaste, is het ook belangrijk om na te denken over de toekomst en beslissingen die genomen moeten worden als zij niet meer in staat is om zelf te beslissen.

Een gesprek met een notaris en het opstellen van een levenstestament kan voor iedereen veel zekerheid bieden. Een levenstestament is een juridisch en wettig document dat speciaal is ontworpen om ervoor te zorgen dat de medische, zakelijke en persoonlijke belangen en wensen van je naaste, zelfs als zij niet meer in staat is te communiceren of beslissingen te nemen, door jou als naaste kunnen worden genomen. Het opstellen van een levenstestament is een waardevolle manier om ervoor te zorgen dat de juiste beslissingen worden genomen en de persoonlijke wensen van je naaste worden gerespecteerd.

Hier zijn enkele redenen waarom een levenstestament belangrijk kan zijn:

  1. Besluitvorming in medische situaties: Met een levenstestament kan je naaste bepalen welke medische behandelingen en handelingen zij en jullie als naasten wel of niet willen. Dit omvat ook het aanwijzen van een vertegenwoordiger (een vertrouwenspersoon) die namens haar beslissingen kan nemen als zij dat niet meer kan.
    .
  2. Financiële en juridische zaken: Een levenstestament helpt je als naaste bij het regelen van financiële en juridische zaken, zoals het beheren van eigendommen, betalen van rekeningen en het afhandelen van administratieve zaken. Dit geeft rust en zorgt ervoor dat alles goed wordt geregeld. Als naaste krijg je een volmacht om beslissingen te kunnen nemen en uitvoeren.
    .
  3. Persoonlijke wensen respecteren: Met een levenstestament kan je naaste haar persoonlijke wensen vastleggen. Bijvoorbeeld: hoe ze wil dat haar nalatenschap wordt verdeeld, hoe ze zelf herinnerd wil worden, eventuele speciale wensen voor de begrafenis, crematie, herdenkingsdienst en uitvaart. Dit helpt ervoor te zorgen dat de wensen van je naaste worden gerespecteerd, zelfs als zij er niet meer is.
    .
  4. Minder stress voor dierbaren: Door een levenstestament op te stellen kan de stress, druk en last voor naasten verminderen. Er is vooraf duidelijkheid voor iedereen.

Het opstellen van een levenstestament is een belangrijke stap om ervoor te zorgen dat de zaken rondom het overlijden van je dierbare goed worden geregeld en haar wensen worden gerespecteerd. Het kan een emotioneel proces zijn, maar het biedt ook rust en gemoedsrust voor je naaste zelf en voor de hele familie.

Tip: Neem contact op met een juridisch professional of notaris voor advies en begeleiding bij het opstellen van een levenstestament. Samen kunnen jullie ervoor zorgen dat de belangen en wensen van je naaste op de juiste manier worden vastgelegd, zodat zij de zorg en ondersteuning krijgt die zij wenst, zelfs in moeilijke tijden.

Wilsverklaring
Wanneer een levenstestament alleen wordt gebruikt voor besluitvorming in medische situaties, dan kan je dierbare er ook voor kiezen om een en ander vast te leggen in wilsverklaringen.