Deel via

Als je mantelzorger bent en ook werkt, dan kun je gebruikmaken van diverse wettelijke verlofregelingen. Misschien bevat de cao van de organisatie waar je werkzaam bent ook regelingen. Dat wat in de cao staat, overstijgt de wettelijke regelingen.

De wettelijke regelingen zijn onder meer:

  • Calamiteitenverlof: als je een keer onverwacht naar huis moet, omdat de patiënt dat van je nodig heeft (bijvoorbeeld bij een onverwachte ziekenhuisopname) dan kun je in overleg met je werkgever calamiteitenverlof opnemen. Hoe lang dit verlof duurt, hangt van de situatie af. Dit kan een paar uur zijn of een paar dagen. Je salaris wordt tijdens je verlof doorbetaald, behalve als dit anders is vastgelegd in de cao.

  • Kortdurend zorgverlof: als je veel moet regelen, dan kun je kortdurend zorgverlof opnemen. Dit kan ook als de zorg intensief is en het je even teveel wordt. Het aantal verlofuren waarop je per jaar recht hebt is 2 keer het aantal uren dat je normaal gesproken per week werkt. Werk je bijvoorbeeld 24 uur per week, dan mag je 48 uur zorgverlof opnemen per jaar. Uiteraard gaat het opnemen van dit verlof ook in overleg met je werkgever.

  • Langdurend zorgverlof: als je voor langere tijd voor een patiënt gaat zorgen, dan kun je met je werkgever bespreken of je langdurend zorgverlof mag opnemen. Per 12 maanden heb je recht op maximaal 6 keer het aantal uren dat je per week werkt. Overleg eventueel of je de verlofuren kunt verspreiden over bijvoorbeeld enkele maanden. Bij langdurend verlof is je werkgever niet verplicht om salaris door te betalen. In een CAO kan geregeld zijn dat wel een deel wordt doorbetaald.

  • Onbetaald verlof: een andere mogelijkheid is om extra – onbetaalde – verlofdagen op te nemen. Het is niet zo dat je hier recht op hebt. Wellicht staat erin de cao hoe dat bij jouw werkgever is geregeld. Over het algemeen is het zo dat dit in overleg met je werkgever gaat, want hij moet de extra verlofdagen goedkeuren. Het kan ook zo zijn dat de aanvraag geweigerd wordt, bijvoorbeeld als het qua periode niet goed uitkomt.

    Onbetaald verlof zou je ook in delen kunnen opnemen. Dan werk je een periode minder uren per week dan je normaal gesproken werkt. In dit geval krijg je alleen salaris over het aantal uren dat je werkt. Er zijn dus verschillende gevolgen als je onbetaald verlof opneemt. Verdiep je daar goed in, voordat je de aanvraag indient bij je werkgever.
  • Wet Flexibel Werken: dit geeft je de mogelijkheid om thuis te werken of te werken op voor jou handige momenten. Je hebt binnen deze wet ook het recht om aanpassing van de arbeidsduur aan te vragen bij je werkgever. Hij mag dit ook weigeren. Kijk voor de voorwaarden op Rijksoverheid.nl.