Deel via

De GERSOC-studie is opgezet in een samenwerking van het AvL (Antoni van Leeuwenhoek) en NKI (Nederlands Kanker Instituut). Er wordt in deze studie onderzocht hoe de behandeling van vrouwen van 70 jaar of ouder met eierstokkanker verbeterd kan worden.

Per jaar wordt bij ongeveer 600 vrouwen van 70 jaar of ouder de diagnose eierstokkanker gesteld. Bij driekwart van deze vrouwen is de ziekte in een vergevorderd stadium. De behandeling van eierstokkanker bestaat dan uit een combinatie van chemotherapie en een operatie.

Hoewel er veel onderzoek is gedaan naar de behandeling van eierstokkanker, is er juist weinig bekend over de beste behandeling bij vrouwen van 70 jaar en ouder. Behandeling met chemotherapie en/of een operatie kan soms genezend zijn. Veelal is er enkel nog sprake van levensverlengend werken en de klachten van de ziekte te verminderen. We weten echter ook dat veel vrouwen boven de 70 jaar de behandeling niet (kunnen) afmaken. Dit komt onder andere door de bijwerkingen, bijkomende ziektes en een verminderde kwaliteit van leven. Het blijkt bij oudere vrouwen erg lastig om vooraf te voorspellen wie een behandeling met chemotherapie en/of een operatie goed aankan en bij wie een aanpassing van de behandeling noodzakelijk is.

In de GERSOC-studie wordt onderzocht of er onderscheid gemaakt kan worden tussen patiënten die fit zijn en de minder fitte patiënten. De eerste groep kan de standaardbehandeling van chemotherapie en operatie ondergaan. Bij de tweede groep zal de behandeling aangepast moeten worden. In de studie wordt nagegaan hoe er tot een behandelplan is gekomen en of de voorgestelde behandeling afgemaakt kan worden. Ook wordt gekeken naar het effect van de onderzoeken en de behandeling bij de patiënten op onder andere de kwaliteit van leven en de overleving.

De GERSOC-studie is nu in 17 centra geopend voor inclusie en er worden voorbereidingen getroffen in nog 3 ziekenhuizen. Er zijn inmiddels 18 patiënten geregistreerd.

ZonMw subsidieert de studie en het onderzoeksvoorstel is ook goedgekeurd door de METC (Medisch Ethische Toetsings Commissie).

Olijf heeft meegelezen met de patiënteninformatie, onderschrijft het belang van de studie en wil deze ook onder de aandacht brengen bij patiënten en zorgverleners. De studie wordt begeleid door J.W. Trum (AvL) en L. Van Soolingen (NKI).Deel via

Lees verder...

  1. 11 juli 2019 Zinnige Zorg bij Baarmoederhalsafwijkingen
    Lees verder
  2. 2 juli 2019 Kankerpatiënt wil meer steun huisarts bij maken keuzes
    Lees verder
  3. 25 juni 2019 Karin is één van de gezichten van de 11-stedenzwemtocht
    Lees verder