Deel via

De nieuwe afdeling Gynaecologische Oncologie van het Erasmus MC in Rotterdam gaat een innovatie onderzoeken die operaties van uitgezaaide eierstokkanker moet verbeteren: de PlasmaJet.

De PlasmaJet is een apparaatje dat de chirurg als een aanwijsstokje hanteert. Met zuiver plasma, een heet gas, kunnen er tumorplekjes nauwkeurig mee worden verhit. Die verdampen dan.

4 Regio's
Het instrument is ontworpen voor het operatief verwijderen van uitgezaaide eierstokkanker. In Nederland worden jaarlijks zo'n 900 patiënten met deze aandoening geopereerd. Vrouwen met uitgezaaide eierstokkanker in de regio's Rotterdam, Leiden, Enschede en Eindhoven worden voor deze studie uitgenodigd.

Overleving

Behandeling van uitgezaaide eierstokkanker is een specialisatie van het Erasmus MC. 2 gynaecologen, drs. Gatske Nieuwenhuyzen-de Boer en dr. Heleen van Beekhuizen, lichten toe: "Als bij vrouwen alle zichtbare tumorplekjes verwijderd kunnen worden, krijgen zij een significante langere overleving. We onderzoeken of dat met de PlasmaJet inderdaad lukt. Uit literatuuronderzoek blijkt verder dat mensen die met dit apparaat zijn geholpen, sneller zouden herstellen na de operatie. Soms kan het aanleggen van een stoma bij hen worden vermeden."

Vergelijking
De PlaComOv-studie vergelijkt de PlasmaJet met de traditionele manier van het opereren. De chirurgen zullen kijken naar het resultaat van de operatie en het herstel van de patiënt. Ook de kwaliteit van leven en de kosten van de ingreep krijgen hun aandacht. Verder gaan ze behandeld lichaamsweefsel onderzoeken op de mate van beschadiging na gebruik van de PlasmaJet, en ook of er nog levende tumorcellen aanwezig zijn.

Bijdrage Olijf
ZonMw subsidieert de studie, PlaComOv, met bijna € 350.000. Het onderzoeksvoorstel is nu ook door de METC (Medisch Ethische Toetsingscommissie) goedgekeurd. In 2021 verwachten Nieuwenhuyzen-de Boer en Van Beekhuizen de studieresultaten te publiceren.

Olijf heeft meegelezen en gaat overleggen hoe we tijdens de studie het patiëntperspectief in kunnen blijven brengen. In 2016 hebben we de eerste versie van het onderzoek becommentarieerd. In deze ronde hebben onze meelezers met name input geleverd om de informatie voor de patiënten (de PIF – Patiënt Informatie Folder) duidelijker te maken.Deel via