Deel via

Op de website van Steffie.nl vind je vanaf nu informatie over de bevolkingsonderzoeken naar kanker.

35% van de Nederlandse bevolking heeft lage of beperkte gezondheidsvaardigheden (Nivel, 2023). Deze groep heeft moeite met het begrijpen, beoordelen en gebruiken van gezondheidsinformatie. Het RIVM werkt samen met Bevolkingsonderzoek Nederland aan het beter bereiken en informeren van deze groep. Dat doen ze onder andere door het versimpelen van bestaande communicatiematerialen, zoals de brieven en folders. Maar ook door het ontwikkelen van nieuw materiaal.

Op de website van Steffie.nl vind je vanaf nu informatie over de bevolkingsonderzoeken naar kanker. Steffie legt moeilijke onderwerpen op een makkelijke manier uit. Dat doet ze in korte, simpele stappen. Er is per bevolkingsonderzoek een uitlegmodule gemaakt. Daarin vertelt Steffie waarom het bevolkingsonderzoek er is, hoe het onderzoek gaat, en wat de uitslag kan zijn. De modules zijn beschikbaar in het Nederlands, Engels, Turks en Arabisch.Deel via

Lees verder...

  1. 4 juli 2024 Onderzoek naar behandeling van lymfoedeem door kanker
    Lees verder
  2. 27 juni 2024 Olijf heeft weer mooie donaties ontvangen
    Lees verder
  3. 25 juni 2024 Vrijwilliger Karin op Libelle.nl
    Lees verder