Deel via

In navolging van de Europese vereniging van medische oncologie (ESMO) pleit NFK ervoor dat mensen die minder dan vijf jaar geleden de diagnose kanker kregen, prioriteit krijgen in het vaccinatieprogramma.

Risico’s van COVID-19 bij mensen met kanker

Alhoewel er nog beperkte onderzoeksdata beschikbaar zijn, lijken de beschikbare data erop te wijzen dat kankerpatiënten een verhoogde kans hebben op een slechter verloop van COVID-19 dan de algemene bevolking. Voor zowel Europese als Amerikaanse oncologen is dit aanleiding om te stellen dat kankerpatiënten prioriteit moeten krijgen in het vaccinatieprogramma. Hierbij worden de mensen bedoeld die kanker hebben en hiervoor al dan niet behandeld worden, en de mensen die in de controlefase zitten na afronding van de behandeling.

Twee derde kankerpatiënten wil gevaccineerd worden

Uit onze Doneer Je Ervaring-peiling “Kankerzorg in de anderhalvemetersamenleving: wat is jouw ervaring?”, gehouden tussen 6 oktober en 3 november 2020, bleek dat mensen met kanker zelf ook de urgentie voor vaccinatie voelen. Twee derde van de kankerpatiënten gaf toen aan gevaccineerd te willen worden tegen corona, en van hen wil ruim de helft dat graag met voorrang. Van de kankerpatiënten die niet meer beter worden, geeft ruim 7 op de 10 aan gevaccineerd te willen worden, waarvan zelfs twee derde graag met voorrang.

Veel zorgen over coronabesmetting

De angst voor een coronabesmetting is groot onder kankerpatiënten en de eerste onderzoekscijfers laten zien dat deze angst helaas mogelijk terecht is. In de Doneer Je Ervaring-peiling “Gevolgen van de coronacrisis voor kanker: wat is jouw ervaring?”, gehouden tussen 29 maart en 18 april 2020, gaf meer dan de helft van de kankerpatiënten die nu behandeld worden of nog moeten starten, aan dat ze zich wel (veel) zorgen maken om het virus te krijgen.

Kunnen kankerpatiënten wel gevaccineerd worden tegen corona?

Er leven twee belangrijke vragen onder kankerpatiënten:

 1. Heeft het coronavaccin negatieve gevolgen voor mijn ziekte en/of mijn behandeling?
 2. Werkt het coronavaccin wel bij kankerpatiënten?

1. Heeft het coronavaccin negatieve gevolgen voor de ziekte kanker en/of de kankerbehandeling?
Op dit moment zijn nog geen onderzoeksgegevens beschikbaar over de effecten van de beschikbare vaccins op de ziekte kanker en/of de effectiviteit van de kankerbehandeling. Echter, gezien de aard van de vaccins lijkt er op dit moment geen reden tot zorg. Voor mensen met solide vormen van kanker lijkt er geen reden om aan te nemen dat het vaccin een negatieve invloed heeft op de ziekte of de behandeling. Voor mensen met bloed- of lymfeklierkanker kan meer maatwerk nodig zijn en moet per patiënt gekeken worden of en wanneer in het behandeltraject vaccinatie mogelijk is. Wij raden kankerpatiënten aan de vaccinatie met hun behandelend arts te bespreken. Verder lijkt het ons belangrijk dat kankerpatiënten na vaccinatie goed worden gemonitord, zowel om te meten of zij voldoende immuunrespons tegen corona opbouwen, als om er (helemaal) zeker van te zijn dat de vaccinatie geen ongewenste effecten heeft op kanker en/of de behandeling.

2. Werkt het coronavaccin wel bij kankerpatiënten?
Er wordt aangenomen dat de huidige coronavaccins werken bij mensen met kanker. Alleen voor mensen die nu behandeld worden met chemo- en/of immunotherapie, zijn er nog geen gegevens beschikbaar of er een goede immuunreactie opgewekt wordt tegen het coronavirus. Aanvullend onderzoek moet hier antwoord op geven. Wij vinden het dan ook van groot belang dat een dergelijk onderzoek spoedig start.

Conclusie

 1. Kankerpatiënten verdienen prioriteit in het corona-vaccinatieprogramma.
 2. Het is belangrijk dat kankerpatiënten na vaccinatie worden gemonitord, zowel om te meten of zij voldoende immuunrespons tegen corona opbouwen, als om er zeker van te zijn dat de vaccinatie geen ongewenste effecten heeft op kanker en/of de behandeling.
 3. Het vaccineren van kankerpatiënten moet via een goede (inter-)nationale registratie worden gevolgd (waar nodig in trialverband), zodat de noodzakelijke kennis over coronavaccinatie bij kanker internationaal zo snel mogelijk wordt opgebouwd.

Irene Dingemans van NFK sprak hierover vanochtend bij BNR radio.
Beluister het item >>Deel via

Lees verder...

 1. 5 januari 2021 Blog Daniëlle (30): 'Na 1 telefoontje stond mijn wereld stil'
  Lees verder
 2. 4 januari 2021 Nieuwe informatie over schone lei-regeling ex-kankerpatiënt op nfk.nl
  Lees verder
 3. 18 december 2020 Kerstgroet van Olijf
  Lees verder