Deel via

Op woensdag 22 mei vond in het Maastricht UMC+ de eerste themabijeenkomst plaats die Olijf samen met het Maastrichtse ziekenhuis organiseerde. Lotgenoten en naasten verzamelden zich, onder het genot van Limburgse vlaai, in het ontmoetingscentrum van de polikliniek Oncologie. Ook waren diverse mensen van Olijf, medewerkers van het ziekenhuis en enkele andere belangstellenden aanwezig. Thema’s van deze avond waren ‘kanker en werk’ en ‘kanker en seksualiteit’.

Maastricht 2 Groot
Maastricht 6 Groot

Olijfs Kim Hulscher, coördinator lotgenotencontact en voorlichting, opende de avond en heette alle aanwezigen welkom. Ze vertelde over haar ervaringen nadat ze tien jaar geleden baarmoederhalskanker kreeg en over de uitdagingen waar ze sindsdien mee worstelt. Dat werken na kanker ook voor haar een behoorlijke struggle was, bleek al gauw: ‘in de bestralingskliniek waar ik voor behandeling kwam, zag ik een vrouw met haar laptop. Zij werkte dus tijdens het behandeltraject, ik niet. Meteen voelde ik me schuldig. Totdat ik zag dat zij telkens naar de kliniek werd gebracht door haar man. Zelf was ik een alleenstaande moeder van opgroeiende kinderen, die al haar energie nodig had om voor de kinderen te zorgen en het huishouden te runnen. Dat veranderde mijn perspectief.’

Rosalien Hoedemaker, gespecialiseerd verpleegkundige binnen het MUMC+, sprak over arbeidsgerichte zorg die in het ziekenhuis wordt aangeboden. Mensen met kanker kunnen op de polikliniek Werk en Gezondheid bij een gespecialiseerd team terecht met alle vragen rondom ziekte en verzuim. ‘Ik vond het een voorrecht om uitgenodigd te worden. Het was een mooie en informatieve avond’, aldus Rosalien.

Charlotte Penders, verpleegkundig specialist gynaecologische oncologie binnen het MUMC+, vertelde over seksualiteit en intimiteit na het krijgen van gynaecologische kanker. Ze legde uit dat praten over dit onderwerp in de spreekkamer voor haar normaal is. Behandelen van gynaecologische kanker heeft op allerlei manieren immers gevolgen voor seksualiteit, bijvoorbeeld door hormonale veranderingen, vermoeidheid en een veranderd lichaamsbeeld. Ook gaf Charlotte aan de aanwezigen een aantal praktische tips. ‘Spannend om voor het eerst dit onderwerp voor een groep patiënten te bespreken, niet goed wetende wie kwam en wat de eventuele hulpvraag is. Ik vond het heel waardevol’, zegt Charlotte achteraf.

Brigitte Slangen, werkzaam als gynaecoloog-oncoloog in het MUMC+, geeft aan de avond als zeer informatief te hebben ervaren, zowel voor de gasten als voor haar zelf. ‘Arbeid en seksualiteit zijn twee heel verschillende onderwerpen. De deelnemers voelden zich vrij om, zowel in de groep als individueel, vragen te stellen. Daarnaast kon er informeel met elkaar van gedachten worden gewisseld. Goed dat Kim van Olijf ook haar persoonlijke verhaal vertelde, dat gaf veel herkenning.’

Ook de aanwezige lotgenoten kijken met een goed gevoel op de bijeenkomst terug. De besproken onderwerpen komen tijdens kankerbehandeling lang niet altijd aan de orde, zo geven diverse vrouwen aan. Het blijkt waardevol te zijn om ze tijdens een thema-avond als deze, in een prettige sfeer en in gezelschap van lotgenoten, te bespreken. ‘Ik vond het leerzaam en interessant’, zegt Anne, die baarmoederhalskanker kreeg. ‘Sowieso leuk om te kunnen praten met lotgenoten. Dat heb ik tijdens mijn behandelproces, vanwege corona, erg gemist.’Deel via

Lees verder...

  1. 13 juni 2024 Resultaten DJE - Locatie kankerbehandeling: bekend maakt bemind
    Lees verder
  2. 7 juni 2024 Olijf was op het SPACE4AYA Congres op 15 mei jl. in Den Bosch
    Lees verder
  3. 3 juni 2024 Kijk nu ons webinar over baarmoederhalskanker terug!
    Lees verder