Dianne Kwaliteit van zorg, Lotgenotencontact & voorlichting