Kelly Renes Kwaliteit van zorg, lotgenotencontact en voorlichting