Marion van Bijsterveldt Kwaliteit van zorg, lotgenotencontact & voorlichting