Marjolein Berger Hoogleraar Huisartsgeneeskunde bij het UMC Groningen

Wie ben je?
Ik ben Marjolein Berger, hoogleraar Huisartsgeneeskunde bij het UMCG, Universiteit Groningen. Ik ben 20 jaar huisarts geweest in Rotterdam, Bergen op Zoom en Groningen. Als hoogleraar geef ik college aan studenten geneeskunde en huisartsen in opleiding. Als hoofd van de afdeling huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde, faciliteer ik ook de opleiding tot specialist Ouderengeneeskunde. Mijn hart gaat uit naar het uitvoeren van zinvol en vernieuwend wetenschappelijk onderzoek, zodat de huisarts een goede wetenschappelijke basis heeft als er keuzes gemaakt moeten worden in de zorg.

Wat doe je?
Onder mijn supervisie is het Academisch Huisarts Ontwikkel Netwerk (AHON) opgericht. Het doel van AHON is om een platform te creëren waarin onderzoekers, opleiders en huisartsen samenwerken aan de ontwikkeling van innovatieve eerstelijnszorg. Wij doen onderzoek naar de rol van de huisarts bij mensen die kanker overleven of met kanker leven. Veel van het onderzoek dat we samen met patiënten initiëren, is erop gericht om mensen te stimuleren en faciliteren zelf aan het roer van hun ziekte te blijven staan. Samen met andere universitaire afdelingen huisartsgeneeskunde doen we onderzoek naar het steeds verder verbeteren van de diagnostische vaardigheid van huisartsen bij het herkennen van kanker.

Waarom ben je bij de MAR gekomen?
Bij de leden van stichting Olijf herken ik veel van de drive om de zorg te optimaliseren: “De juiste zorg op het juiste moment op de juiste plaats. Waar mogelijk zelf aan het roer blijven”. Ik hoop dat ik kan bijdragen met mijn kennis over wetenschappelijk onderzoek. Maar ik hoop ook mogelijke kennislacunes te leren herkennen die richting kunnen geven aan ons onderzoek.