Petra Arkenbout Kwaliteit van zorg, lotgenotencontact en voorlichting