Deel via

De 3e editie van het Kankeroverleverschap Symposium vond op vrijdag 13 april plaats en namens Olijf waren 2 van onze vrijwilligers daarbij aanwezig.

Deze symposia zijn primair bedoeld voor medische professionals, maar er wordt steeds meer plaats ingeruimd voor kankerpatiëntenorganisaties.

Tot de kankeroverlevers wordt iedereen gerekend die een behandeling tegen kanker heeft ondergaan of nog onder behandeling is, dus ook de mensen bij wie genezing niet meer mogelijk is.

Kankeroverlevers leven gelukkig steeds langer en daarom vinden (para)medische en verpleegkundig professionals, kankerpatiëntenorganisaties (waaronder natuurlijk Olijf) en andere stakeholders het van belang dat er meer aandacht komt voor hoe verder te leven met of na kanker.

Reflectiepanel

In dit symposium werden daarvan verschillende aspecten belicht, zoals de rol van de huisarts, voeding, beweging, werk, seksualiteit, vruchtbaarheid en psychosociale gevolgen. Na de 1e editie van dit symposium zijn taskforces voor deze onderwerpen opgericht. Na elke inhoudelijke presentatie deden de taskforces verslag van hun activiteiten op het desbetreffende onderwerp. Vervolgens kon het reflectiepanel, bestaande uit patiëntenvertegenwoordigers, hun visie op het onderwerp geven. Olijf maakte ook deel uit van dit panel.

Omdat er uitstekende technische voorzieningen op de symposiumlocatie waren - er werd onder andere een inleiding via een videoverbinding met het Karolinska University Hospital in Solna (Zweden) gegeven - was het mogelijk steeds panelleden die in de zaal zaten, op grote schermen in beeld te brengen. Daarmee kwamen de patiëntenvertegenwoordigers duidelijk in beeld.

Er is toegezegd dat de inleidingen digitaal beschikbaar komen. Hou daarvoor de website van IKNL in de gaten.

Late effecten

In het Olijfblad 1 van maart 2018 stond een artikel over het onderzoek naar ‘late gevolgen’ van kanker. Aan dat onderzoek werkten verschillende patiëntenorganisaties samen met NFK (de koepelorganisatie). Ook Olijf werkte hieraan mee.

Het was bijzonder dat dit NFK-onderzoek, waarvoor de gegevens werden verzameld via het ledenpanel Doneerjeervaring.nl, in het programma van het 3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium was opgenomen. Zeker als je kijkt naar de eigenlijke doelgroep van dit symposium.

De symposiumbezoekers reageerden positief op dit programmaonderdeel. Hopelijk leidt deze inleiding over patiëntenervaringen tot een jaarlijkse programmering van patiëntenorganisaties op de symposiumagenda.

Voor de inhoud van inhoud van het onderzoek verwijzen we naar het artikel in het Olijfblad. Als je de belangrijkste resultaten compact bij elkaar wilt hebben, kun je de factsheet bekijken.Deel via

Lees verder...

  1. 12 april 2018 'Sjoukje haalt eierstokkanker uit de taboesfeer'
    Lees verder
  2. 7 april 2018 Olijf aanwezig op Huisartsenbeurs
    Lees verder
  3. 21 maart 2018 Nieuwe naam Olijfblad
    Lees verder