Deel via

Olijf was op zaterdag 7 april al vroeg op de Huisartsenbeurs, samen met de collega’s van Blaas- of Nierkanker.

De collega’s van ProstaatKankerStichting hadden een eigen stand iets verder op. We hebben ervoor gekozen op deze beurs aanwezig te zijn, omdat we van veel lotgenoten horen dat de huisarts een belangrijke plaats inneemt.

Ook al vindt een groot deel van de behandeling plaats in de 2e lijn, het is belangrijk dat de huisarts wel op de hoogte is van het traject.

Even sparren over effecten of bijwerkingen, gebeld worden na een behandeling, hoe het in het algemeen gaat en soms tips waar de 2e lijn niet meteen aan denkt. Het zijn allemaal zaken die we te horen krijgen.

Vergeten gynaecoloog

Andersom horen we echter ook dat de gynaecoloog wel eens vergeten wordt bij vage buikklachten – waar gynaecologische kankers zich nu eenmaal door kenmerken – of dat er te lang een afwachtend beleid wordt gevoerd. Dus tijd om met de huisartsen van gedachten te wisselen.

Voor de beurs hadden we als ‘extraatje’ een flyer gemaakt met daarop informatie over waarom de huisarts belangrijk is voor ons. Op de achterkant stond een overzicht van de klachten en risicofactoren. De flyer was een opening voor interessante gesprekken over de rol van de huisartsenpraktijk.

Signalen

Tot onze verrassing werden we ook geattendeerd op andere (paramedische & alternatieve) zorgverleners, die signalen kunnen opvangen. Denk aan de acupuncturist (met medische achtergrond), masseurgna of manueel therapeut. Zij horen vaak over allerlei klachten en kunnen het advies geven toch even langs de huisarts en gynaecoloog te gaan.

Kortom, een inspirerende beurs, al is hij ook wel commercieel. Iets om verder over na te denken voor over 2 jaar.Deel via

Lees verder...

  1. 21 maart 2018 Nieuwe naam Olijfblad
    Lees verder
  2. 16 maart 2018 Maak de cirkel van Olijf groter
    Lees verder
  3. 8 maart 2018 Vandaag is het Internationale Vrouwendag
    Lees verder