Deel via

Het doel van dit onderzoek is om voor professionals een gesprekshulp te ontwikkelen die helpt om in de spreekkamer de leefstijl te bespreken bij vrouwen met baarmoederkanker. De onderzoekers willen graag weten wat de wensen en behoeften zijn van deze vrouwen wat betreft hun leefstijl.

Waarom dit onderzoek?
Zorgverleners van vrouwen met baarmoederkanker geven aan dat juist deze patiënten een grote behoefte hebben aan ondersteuning bij leefstijlbevordering. Als we kijken naar het voorkomen van overgewicht en obesitas onder mensen met kanker, hebben vrouwen met baarmoederkanker naar verhouding vaker overgewicht of obesitas (4 op de 5 patiënten), dan mensen met andere tumoren. Het is dus vooral bij deze risicopopulatie relevant om een interventie te ontwikkelen ter bevordering van leefstijl. Daarnaast is er vooral bij baarmoederkanker veel discussie over de invulling van de nazorgconsulten, vanwege de lage kans op (niet-symptomatische) recidieven.

Wat wordt er onderzocht?
Het doel van dit onderzoek is om voor professionals een gesprekshulp te ontwikkelen die helpt om in de spreekkamer de leefstijl te bespreken bij vrouwen met baarmoederkanker. De onderzoekers willen graag weten wat de wensen en behoeften zijn van deze vrouwen wat betreft hun leefstijl. Daarnaast willen de onderzoekers weten welke wensen en behoeften vrouwen met baarmoederkanker en zorgprofessionals hebben ten aanzien van het aanbieden van doorverwijzingen naar leefstijlinterventies.

Wat is de studiebehandeling?
In de eerste fase van het project zijn patiënten met baarmoederkanker van drie ziekenhuizen via hun gynaecoloog of verpleegkundig specialist benaderd om mee te werken aan een interview. Daarin werden de onderwerpen: huidige leefstijl, veranderingen in leefstijl, de behoefte aan het bespreken van leefstijl en mogelijke ondersteuning besproken met de onderzoeker. Tegelijkertijd zijn zorgprofessionals van vrouwen met baarmoederkanker benaderd voor deelname aan focusgroepen. In focusgroepen werden verantwoordelijkheid, het bespreekbaar maken van leefstijl, de huidige situatie, de doelgroep en de invulling van de gesprekshulp besproken.

Vervolgens is in een Delphistudie gezocht naar consensus over verschillende onderwerpen: het bespreken van leefstijl, de mogelijke taken van de zorgprofessionals en de inhoud en het nut van deze gesprekshulp. Vrouwen die baarmoederkanker hebben (gehad) en zorgprofessionals zijn benaderd door de onderzoekers om een enquête in te vullen. Alle deelnemers geven hun mening en op basis van deze scores wordt besloten welke stellingen het belangrijkst zijn. Deze stap in het project wordt momenteel uitgevoerd, tot 1 februari 2022 kan iedereen de enquête invullen.

De resultaten van de interviews, focusgroepen en de Delphistudie zullen samen zorgen voor voldoende inzicht in de wensen en behoeften van patiënten en zorgprofessionals ten aanzien van het bespreken van leefstijl en doorverwijzing naar leefstijlinterventies. Aan de hand van die resultaten ontwikkelen de onderzoekers een gesprekshulp voor de zorgprofessionals om in te zetten tijdens de nazorgconsulten.

Betrokken instituten
Het ENLIVE project is een samenwerking van IKNL, het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis en Tilburg University. Het onderzoek wordt gesubsidieerd door VIOZ.

Samenwerking met Olijf
Olijf is vanaf het begin betrokken geweest bij het ENLIVE project. Er is meegedacht over de opzet van de studie, er is een proefinterview gehouden en voordat de enquête startte is samen naar de inhoud gekeken. Olijf blijft ook nauw betrokken bij het verdere vervolg van het project.

Meer weten?
Je kunt contact opnemen met Anne de Korte (a.dekorte@iknl.nl), onderzoeker op het project.Deel via

Lees verder...

  1. 20 januari 2022 Magazine Leven met Kanker van Stichting Ook
    Lees verder
  2. 14 januari 2022 Minder dan 5 op de 10 vrouwen laat uitstrijkje maken
    Lees verder
  3. 23 december 2021 Vrouwen met baarmoederkanker gezocht voor ENLIVE project
    Lees verder