Deel via

De FluoreSENT studie is nu twee jaar bezig in het UMC Utrecht. In deze studie wordt onderzocht of het opsporen van de schildwachtklieren bij vrouwen met baarmoederhalskanker kan worden verbeterd. Ze doen dit door een nieuwe, minder belastende, techniek voor de opsporing te vergelijken met de huidige techniek. Als deze nieuwe techniek goed werkt, kunnen ze deze in de toekomst gebruiken.

Waarom dit onderzoek?
Voor de behandeling en prognose van vrouwen met baarmoederhalskanker is het belangrijk om te weten of er uitzaaiingen naar de lymfeklieren zijn. De schildwachtklier is de lymfeklier waarnaar tumorcellen als eerste uitzaaien via de lymfebanen. De schildwachtklieren worden opgespoord door merkstoffen, ofwel ‘markers’, in te spuiten rondom de tumor.

Er bestaan verschillende technieken voor het markeren van schildwachtklieren. Op dit moment gebruiken we een combinatie van twee markers: een radioactieve marker en een blauwe marker. De radioactieve marker wordt in de meeste gevallen al één dag voor de operatie ingespoten. De blauwe marker spuiten we in tijdens de operatie onder narcose .

Sinds kort gebruiken we bij andere typen kanker een nieuwe techniek voor de schildwachtklierprocedure . Hierbij wordt een fluorescent groene marker ingespoten tijdens de operatie (indocyanine groen). Deze groene marker is niet zichtbaar met het blote oog maar wel met een speciale camera.

Er zijn aanwijzingen dat deze nieuwe techniek voordelen heeft. Zo komt er geen straling vrij. Ook zijn allergische reacties zeer zeldzaam. De nieuwe techniek is ook minder belastend omdat iemand niet één dag voor de operatie al opgenomen hoeft te worden en we de marker pijnvrij (onder narcose) kunnen inspuiten.

Wat wordt er onderzocht?
In deze studie onderzoeken we of deze nieuwe techniek even goed werkt als de huidige techniek voor het vinden van de schildwachtklieren. Als dat zo is, dan kan deze nieuwe techniek de huidige techniek vervangen.

We gaan de opsporing van de schildwachtklieren met de groene marker vergelijken met de huidige markers. We streven naar de best mogelijke opsporing van schildwachtklieren en daarnaast naar een minder belastende behandeling voor vrouwen met baarmoederhalskanker.

Wat is de studiebehandeling?
Aan het begin van de operatie zal de gynaecoloog de groene marker inspuiten rondom de tumor. Deze groene marker wordt ingespoten in aanvulling op de radioactieve en blauwe marker. Tijdens de operatie sporen we de schildwachtklieren eerst op met de groene marker, met behulp van een speciale camera. Daarna vergelijken we de klieren die groen oplichten met de huidige techniek: we kijken of deze klieren ook radioactief en blauw zijn. Vervolgens verwijderen we de gevonden schildwachtklieren. Daarna beoordelen we het operatiegebied nogmaals op de aanwezigheid van radioactieve of blauwe klieren die eventueel zijn gemist met de groene marker.

Hieronder staat een voorbeeld van hoe een schildwachtklier groen oplicht met gebruik van de speciale camera.

Fluoresent

We voegen de nieuwe groene marker toe aan de bestaande techniek. Daardoor is er geen risico voor de deelnemers als de groene marker, tegen de verwachting in, minder goed zou werken dan de huidige markers.

Waar staan we?
We hebben in totaal iets meer dan 100 vrouwen met baarmoederhalskanker nodig om met voldoende zekerheid de opsporing door beide technieken te kunnen vergelijken. Inmiddels doen al meer dan 55 vrouwen mee aan onze studie en daar zijn we erg dankbaar voor. We verwachten over twee jaar onze resultaten te kunnen laten zien. Zodra de eerste resultaten bekend zijn, zullen we die hier met jullie delen.

Stichting Olijf steunt ons project en is betrokken geweest bij de ontwikkeling van de aanvraag en de informatiebrief voor deelnemers.

De studie wordt uitgevoerd in het UMC Utrecht en wordt begeleid door dr. Kees Gerestein en professor Ronald Zweemer, beiden gynaecologisch oncoloog.

Meer weten?
Je kunt contact opnemen met Ilse Baeten (i.g.t.baeten@umcutrecht.nl), coördinerend onderzoeker van de studie.

Bekijk een wetenschappelijk artikel over het protocol van de studie >>Deel via

Lees verder...

  1. 21 juni 2023 Het nieuwe Olijfblad is klaar en onderweg naar de lezers!
    Lees verder
  2. 20 juni 2023 Nieuw bestuurslid: Fenneke van Swigchum
    Lees verder
  3. 20 juni 2023 Kankerpatiëntenorganisaties zien bereidheid van patiënten voor digitaal contact in de zorg
    Lees verder