Deel via

Eierstokkanker en de kankerbehandeling kunnen zowel lichamelijke als emotionele gevolgen hebben. Waar iemand last van krijgt, is moeilijk te zeggen. Dat kan voor iedere patiënt anders zijn. Hierna is weergegeven hoeveel procent van de vrouwen die behandeld zijn vanwege eierstokkanker bepaalde gevolgen ervaren. Een behandeling bestaat vaak uit een operatie met of zonder chemotherapie.

Kerncijfers eierstokkanker kenmerken

Fysieke en mentale gezondheid
Vermoeidheidsklachten wordt door meer dan 40% van de vrouwen die behandeld zijn voor eierstokkanker ervaren. Minder vrouwen hebben last van neuropathie (zoals tintelingen in handen/voeten), angstklachten en sombere gevoelens. Wanneer we dezelfde vragen voorleggen aan een groep vrouwen die geen kanker heeft gehad, dan zien we dat zij minder vaak last hebben van ernstige vermoeidheid, neuropathie en angstklachten. Die vrouwen hebben wel even vaak last van sombere gevoelens. Dit betekent waarschijnlijk dat sombere gevoelens bij patiënten meestal niet ontstaan vanwege de behandeling van eierstokkanker.

Kerncijfers eierstokkanker fysieke en mentale gezondheid

Intimiteit en seksualiteit
Ook op het gebied van intimiteit en seksualiteit worden gevolgen gerapporteerd. Meer dan de helft van de vrouwen geeft aan geen zin in seks te hebben. Wanneer we dezelfde vraag stellen aan vrouwen van dezelfde leeftijd die geen kanker hebben gehad, geeft ongeveer 40% aan geen zin in seks te hebben. Dat is een verschil van ongeveer 20%. Van de groep vrouwen die eierstokkanker heeft gehad en wel seks heeft, ervaart iets meer dan 40% geen plezier in seks terwijl.de meeste vrouwen die geen kanker hebben gehad en wel seks hebben, wel plezier ervaren.

Kerncijfers eierstokkanker intimiteit en seksualiteit

Belemmeringen in het functioneren
Ongeveer een derde (34%) van de vrouwen ervaart problemen in de dagelijkse bezigheden zoals (vrijwilligers)werk en hobby’s en een vijfde (21%) in haar sociale leven. Cognitieve problemen (problemen met denken, zoals iets onthouden of je aandacht erbij houden), wordt door een zesde (16%) van de vrouwen die behandeld zijn voor eierstokkanker ervaren. Wanneer we dezelfde vragen voorleggen aan een groep vrouwen die geen kanker heeft gehad, dan zien we dat zij minder vaak last hebben van deze problemen.

Kerncijfers eierstokkanker belemmeringen functioneren

Gevolgen naar tijd sinds diagnose
De gevolgen worden het vaakst ervaren in de eerste twee jaar na diagnose. Een aantal vrouwen blijft langer klachten houden. Dat kun je zien in de figuren hierna. Zo ervaart bijvoorbeeld meer dan 20% van de vrouwen 4 tot 6 jaar na de diagnose nog vermoeidheidsklachten en neuropathie (tintelingen in handen en voeten). Bijna 30% van de vrouwen heeft 4 tot 6 jaar na de diagnose geen plezier in seks.

Kerncijfers eierstokkanker gevolgend naar tijd

Gevolgen naar type behandeling
Welke behandeling iemand heeft gehad, is van invloed op de gevolgen. Maar, je kunt nooit vooraf met zekerheid zeggen óf iemand ook daadwerkelijk last gaat krijgen. De combinatie van operatie en chemotherapie zorgt bij meer vrouwen voor klachten dan wanneer iemand alleen geopereerd is.

Iets meer dan een kwart (27%) van de vrouwen heeft vermoeidheidsklachten na een operatie, terwijl bijna de helft (47%) van de vrouwen vermoeidheidsklachten heeft als zij zowel een operatie als chemotherapie heeft gehad. Dezelfde ontwikkeling zien we ook bij neuropathie-klachten en bij problemen bij dagelijkse bezigheden.

Kerncijfers eierstokkanker gevolgen naar type behandeling

Hulp en ondersteuning
Ervaar je één of meerdere van bovenstaande problemen dan kan je hulp zoeken. Kijk voor meer informatie op https://www.kanker.nl/hulp-en-ondersteuning.

Wilt u meer informatie over deze cijfers en de studies kijk dan op:Deel via

Lees verder...

  1. 6 mei 2021 Artikel over Olijf en eierstokkanker op Nu.nl voor Wereld Eierstokkankerdag
    Lees verder
  2. 4 mei 2021 Vijfjaarsoverleving ‘silent killer’ eierstokkanker slechts 38%
    Lees verder
  3. 3 mei 2021 Interview met bestuurslid en ervaringsdeskundige Arlette in personeelsmagazine Byondis
    Lees verder