Deel via

Olijf richt zich in basis op vrouwen waarbij al sprake is van gynaecologische kanker en hun naasten. Ook preventie heeft echter onze aandacht. Om deze reden willen we dat vrouwen met een afwijkend uitstrijkje de juiste behandeling krijgen, volgens de afspraken in de richtlijn.

Voorkant rapport IVO

Olijf heeft daarom medewerking verleend aan het Zinnige Zorg-project ‘Verbetering behandeltraject Baarmoederhalsafwijking CIN’. Er is in de externe nieuwsbrief van januari 2020 uitgebreid aandacht geweest voor de resultaten vanuit dat onderzoek. Deze zijn gepubliceerd in: Zinnige Zorg - Verbetersignalement Baarmoederhalsafwijking CIN.

Samen beslissen
Er liep intussen ook nog een deelonderzoek van het Onderzoeksinstituut IVO. Hoe vinden vrouwen het traject gaan waarin wordt gekomen tot de behandelkeuze? Ervaren vrouwen dit als een gezamenlijk traject met de arts? De vraag daarbij is ook: hoe wordt er gekomen tot ‘samen beslissen’? Wat dit inhoudt, benoemt de NFK in 4 belangrijke stappen (Zie ook nfk.nl/themas/samen-beslissen):

 • De patiënt en de zorgverlener realiseren zich dat er iets te kiezen is en dat de patiënt daarin een rol heeft;
 • De patiënt begrijpt de ziekte of afwijking en kent de voor- en nadelen van de opties;
 • De kwaliteit van leven wordt verbonden aan de medische mogelijkheden;
 • Op basis van de voorkeuren van de patiënt wordt tot een beslissing gekomen.

In de praktijk wordt het echter verschillend geïnterpreteerd. Uit het onderzoek van het Onderzoeksinstituut IVO, blijkt duidelijk het verschil. Naar aanleiding daarvan zijn een viertal belangrijke tips genoemd:

 • Beschrijf het proces van Samen Beslissen in de folder die het ziekenhuis toestuurt en benadruk dat vrouwen actieve inbreng mogen hebben.
 • Ga tijdens het consult in op de vraag wat de mogelijkheden zijn, wat de voor- en nadelen van die mogelijkheden zijn en wat dat voor een vrouw betekent in haar specifieke situatie.4
 • Bespreek als zorgverlener expliciet wat uw overwegingen zijn, ga na hoe het voorstel valt en wat de voorkeur van de vrouw is in de gegeven situatie.
 • Zorg dat vrouwen die via een spoedprocedure (buiten de standaard verwijsmethodiek om) worden verwezen óók de gebruikelijke informatie ontvangen.

Het eindrapport ‘Informeren en Samen Beslissen bij de baarmoederhalsafwijking CIN: analyse van de huidige praktijk’ en de overzichtelijke factsheet zijn te vinden op de website van IVO.

Implementatie

Zoals In januari 2020 hebben we al gemeld dat het traject nog niet klaar is. De implementatie is gestart in december 2019 en loopt t/m december 2022. Het betekent dat de praktijkverschillen moeten worden teruggedrongen en er een verbetering zal plaatsvinden in het Samen Beslissen-traject tussen zorgverlener en patiënt bij baarmoederhalsafwijkingen. Ook bij deze implementatiefase zijn de patiëntenorganisaties Olijf en Stichting Bekkenbodem4All betrokken.

Financiële ondersteuning

Olijf is verheugd dat we vanuit het budget KIDZ-gelden (ZonMW) via de Nederlandse Patiëntenfederatie (PFN) financiële ondersteuning hebben ontvangen. Dit bedrag is met terugwerkende kracht over 2019 toegekend voor de inspanningen vanuit de beide patiëntenorganisaties.Deel via

Lees verder...

 1. 23 april 2020 Kankerpatiënt ervaart gevolgen van coronacrisis
  Lees verder
 2. 21 april 2020 Nieuw bestuurslid Gemma Kenter
  Lees verder
 3. 20 april 2020 Wat betekent corona voor de gynaecologisch oncologische zorg
  Lees verder