Deel via

In het begin was het rustig. Iedereen zat inmiddels thuis. Maar wij hoorden geen verontrustende berichten. Op 17 maart kreeg Olijf via de NVOG/WOG ter informatie een mailtje dat er werd nagedacht hoe om te gaan met de zorg. Prettig voor als er vragen zouden komen.

Op woensdag 25 maart werden we gebeld met de vraag mee te denken over de gevolgen van corona. Enkele dokters maakten zich daar zorgen over en wilden ermee aan de slag. Daarna volgde een intensieve tijd….. Er startten twee activiteiten: Opstellen van informatie voor patiënten & een aanpak om te bepalen welke behandelingen door moeten gaan als de capaciteit op de OK en IC’s beperkt is.

Informatie voor patiënten
Na het mailtje zijn wij meteen nagegaan wat er aan vragen binnen was gekomen via de lotgenotentelefoon en het forum op kanker.nl. Ook hebben we buiten Olijf even gekeken naar signalen op andere fora. Er waren verrassend weinig vragen. Dat nam niet weg dat het belangrijk is om goed voorbereid te zijn. Olijf adviseert altijd dat iemand bij zorgen en vragen terug moet naar de eigen arts. Dat is nu niet anders. Prettig is om te kunnen vermelden dat er is nagedacht over wat er kan worden uitgesteld en wat niet.

De werkgroep gynaecologische oncologie (WOG) van de beroepsvereniging heeft daarom een ondersteunende een tekst gemaakt voor de Olijf-website. Hierin is beschreven hoe de zorgverleners omgaan met de situatie en welke keuzes er worden gemaakt. Met veel dank aan de ervaringsdeskundigen van Olijf is het een leesbaar geheel geworden. Olijf verwijst daarnaast ook naar algemene informatie over kanker en corona op de websites van NFK en Kanker.nl.

Noodzakelijke behandelingen

Naast het opstellen van informatie voor patiënten, heeft Olijf meegekeken met de werkgroepen die zich boven over welke behandelingen als noodzakelijke zorg moet worden gezien voor de verschillende soorten gynaecologische kankers. De keuze voor een behandeling is altijd afhankelijk van de situatie. Daarom is de aanpak als volgt:

 • In het multidisciplinair overleg wordt bekeken welke behandelopties passend zijn. Dit gebeurt op de manier zoals het altijd al gebeurde.
 • Daarna wordt bekeken of de gewenste behandeling kan in het eigen ziekenhuis.
 • Als dat niet kan wordt bekeken wat alternatieven zijn en/of er elders plaats is. Daarbij moet de patiënt natuurlijk worden betrokken.
 • De dokters wordt gevraagd bij te houden waar ze moesten afwijken van de zorg die ze normaal hadden willen geven.

Ook is gesproken over hoe om te gaan met de gevolgen van beperkingen aan de beschikbare capaciteit in de verschillende ziekenhuizen. Inmiddels wordt de capaciteitsvraag landelijk opgepakt. Het voorwerk helpt om aan te geven wat nodig is voor de gynaecologische oncologie.

Inbreng van Olijf
Olijf heeft gepleit voor een landelijk beleid met:

 • Zo min mogelijk regionale verschillen.
 • Zorgen voor duidelijkheid over zorg die niet uitgesteld kan worden zonder (blijvende) gevolgen.
 • Zorgen voor duidelijkheid over zorg die misschien extra risico’s heeft omdat de weerstand minder wordt.
 • Kijken naar mogelijkheden of een ingreep op een andere plaats kan, als het eigen ziekenhuis geen plaats heeft.
 • Goede informatie voorziening aan de individuele patiënten en hen betrekken bij de te maken keuzes.

We hebben ook aangegeven dat het belangrijk is om onderzoek te gaan doen naar eventuele gevolgen van deze situatie.Deel via

Lees verder...

 1. 20 april 2020 Olaparib na eerste chemokuur in basispakket
  Lees verder
 2. 17 april 2020 Ervaringen van onze vrijwilligers van de Olijflijn
  Lees verder
 3. 17 april 2020 Lees de blog 'Moed' van Carolien
  Lees verder