Deel via

Op dit moment is er weinig bekend over de ervaringen die patiënten met gevorderde kanker hebben met terugkeer naar werk en/of aan het werk blijven. Ook is er weinig bekend over de betekenis die werk voor hun heeft.

Waarom dit onderzoek?
Op dit moment is er weinig bekend over de ervaringen die patiënten met gevorderde kanker hebben met terugkeer naar werk en/of aan het werk blijven. Ook is er weinig bekend over de betekenis die werk voor hun heeft. Om dit in kaart te brengen, vragen we zowel de doelgroep (patiënten met gevorderde kanker) als (zorg)professionals om hun ervaringen op dit gebied met ons te delen.

In Nederland wordt bij ongeveer 21.000 mensen per jaar uitgezaaide kanker vastgesteld. Ongeveer de helft van deze mensen bevindt zich nog in de werkzame leeftijd. Door medische ontwikkelingen leven veel van deze patiënten langer met uitgezaaide kanker. Dat brengt vragen met zich mee over de invulling en zingeving van het leven. Werk is daar een voorbeeld van. Werk is voor veel mensen belangrijk voor hun kwaliteit van leven. Werk geeft bijvoorbeeld financiële zekerheid, maar ook ritme en betekenis aan het leven. De uitkomsten van dit onderzoek bieden mogelijk handvatten om dit zo prettig mogelijk te laten verlopen.

Wie komt in aanmerking?
Een patiënt komt in aanmerking voor dit onderzoek als:

 • Momenteel een gevorderde vorm van kanker heeft en niet meer te genezen bent
 • Momenteel in de werkzame leeftijd bent (18 – 65 jaar)
 • Een arbeidsovereenkomst had ten tijde van de diagnose
 • Patiënt had gedurende het jaar voorafgaand aan de diagnose betaald werk
 • Momenteel weer aan het werk bent in loondienst of, (deels) met ziekteverlof of (deels) een arbeidsongeschiktheidsuitkering/werkloosheidsuitkering ontvangt
 • De intentie heeft om terug te keren naar betaald werk
 • Geen psychiatrische stoornis of ernstige psychologische problemen
 • Nederlands spreekt

Wat houdt deelname in?
Als je ervoor kiest om deel te nemen, word je gevraagd om een korte vragenlijst in te vullen (5-10 minuten) en nodigen de onderzoekers je uit om deel te nemen aan een interview via telefoon of videobellen (+/- 60 minuten). Tijdens dit interview gaan ze met je in gesprek over je ervaringen rondom terugkeer naar werk, aan het werk blijven en over eventuele problemen die je tijdens het re-integratietraject hebt ervaren.

Ben je geïnteresseerd in deelname aan het onderzoek? Dan kun je contact opnemen met Donna Beerda via d.beerda@iknl.nl.Deel via

Lees verder...

 1. 15 maart 2021 Olijf zoekt bestuurslid lotgenotencontact en voorlichting (onbezoldigd)
  Lees verder
 2. 15 maart 2021 NIEUW: Olijf introduceert lotgenotencontact via WhatsApp!
  Lees verder
 3. 15 maart 2021 Sociale steun, begrip en nazorg bij kanker: wat is jouw ervaring?
  Lees verder