Deel via

Wanneer kankerpatiënten vaker hun stem laten horen, kunnen Nederlandse ziekenhuizen de kwaliteit van de zorg verbeteren. Daarom is NFK (Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties), waar wij onderdeel van zijn, een campagne gestart waarbij we patiënten oproepen om de vragenlijsten van hun ziekenhuis in te vullen.

Zorg afstemmen op behoefte patiënt
De uitkomsten van deze (patiënt)vragenlijsten geven inzicht in de lichamelijke toestand, de ervaringen en de tevredenheid van patiënten. Hierdoor weten zorgverleners beter hoe het met hun patiënten gaat én wat zij vinden van de geleverde zorg. Zo kunnen ze die zorg verbeteren of beter afstemmen op de behoefte van de patiënt. Daarom hebben de vragenlijsten volgens ons een duidelijke meerwaarde.

Campagne

De campagne wordt tot eind 2018 gevoerd met posters, folders en animatievideo’s op een aantal oncologische afdelingen van vijf deelnemende ziekenhuizen. Daarin wordt uitgelegd wat (patiënt)vragenlijsten zijn en waarom het zo belangrijk is om ze in te vullen. Daarnaast voeren wij een bewustwordingscampagne via off- en online media en abri’s. Het doel is om het aantal ingevulde vragenlijsten van de deelnemende ziekenhuizen met 10 procent te verhogen.

Wij voeren deze campagne in samenwerking met oncologische afdelingen van het Catharina Ziekenhuis (afdeling longkanker) in Eindhoven, Haaglanden Medisch Centrum (afdeling borstkanker en gynaecologische kankers), OLVG in Amsterdam (afdeling borstkanker), Radboudumc in Nijmegen (afdeling hoofdhalskanker) en UMC Utrecht (afdeling radiologie: borstkanker, rectumkanker en botuitzaaiingen). Deze ziekenhuizen zetten zich gedurende de campagneperiode extra in om patiënten te stimuleren hun vragenlijsten in te vullen. Ook andere oncologische ziekenhuisafdelingen kunnen zich aansluiten.

PROMs en PREMs

Er zijn twee soorten vragenlijsten. Met behulp van Patient Reported Outcomes Measures, afgekort PROMs, wordt gemeten hoe de patiënt zich voelt en hoe het met hem of haar gaat. Die lijst bevat vragen over bijvoorbeeld pijn, vermoeidheid en emotionele toestand. De antwoorden van de individuele patiënt kunnen door de zorgverlener met de patiënt worden besproken in de spreekkamer, om zo samen te beslissen over de best passende behandeling en zorg.

Patient Reported Experience Measures, afgekort PREMs, zijn korte, landelijk vastgestelde vragenlijsten, die anoniem worden ingevuld door de patiënt. Deze geven inzicht in de ervaring en tevredenheid van de patiënt met de geleverde zorg. De resultaten worden teruggekoppeld aan het ziekenhuis, onder meer ter verbetering van de zorg(processen).

"De uitkomsten van deze vragenlijsten vormen een essentiële bron van informatie voor de patiënt en de zorgverleners, zoals artsen en verpleegkundigen,” zegt directeur-bestuurder Arja Broenland (NFK). ,,Zodoende dragen ze bij aan betere zorg, hogere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten en transparantie in de zorg.”

Deze campagne is mogelijk gemaakt met subsidie van KWF KankerbestrijdingDeel via

Lees verder...

  1. 21 juni 2018 Succesvolle presentatie in MMC Veldhoven
    Lees verder
  2. 5 juni 2018 Bekijk RIVM-filmpjes over HPV-vaccinatie
    Lees verder
  3. 25 april 2018 Olijf bij Expertpanel Oncofertiliteit
    Lees verder