Deel via

De eerste resultaten van de PlaComOv-studie zijn bekend. Het doel van de studie is om te onderzoeken of we met behulp van een nieuw apparaat de PlasmaJet bij vrouwen met eierstokkanker betere resultaten krijgen bij de operatie.

Pla Co Mov Groot

Foto: Frederike Slieker – Albert Schweitzer ziekenhuis

De standaardbehandeling van uitgezaaide eierstokkanker bestaat uit een combinatie van een operatie (debulking) en chemotherapie. Bij een operatie is het belangrijk om alle tumoren te verwijderen. Dit wordt gedaan door de baarmoeder, beide eierstokken, het vetschort en alle zichtbare tumoren te verwijderen. Die zichtbare tumoren kunnen overal zitten, bijvoorbeeld ook op of in de darm, het middenrif of het buikvlies. Daarom is het niet altijd eenvoudig om een complete operatie uit te voeren. Mogelijk kan er beter geopereerd worden met dit nieuwe apparaat, de PlasmaJet. In 2017 heeft ZonMw de subsidieaanvraag voor een groot onderzoek naar een nieuw apparaat toegekend. Dit apparaat, de PlasmaJet, kan worden ingezet tijdens de operatie voor vrouwen met uitgezaaide eierstokkanker.

Het onderzoek, de PlaComOv-studie, richtte zich op de effectiviteit en de veiligheid van de PlasmaJet. De PlasmaJet was al goedgekeurd om tijdens de operatie te gebruiken, maar er was nog nooit een onderzoek gedaan waarbij de uitkomst van de operatie was onderzocht. Technisch gezien kan dit instrument kleine uitzaaiingen verdampen. Ook kan de PlasmaJet gebruikt worden om makkelijker een stukje van het buikvlies of het middenrif te verwijderen. De hypothese van de PlaComOv-studie was, dat het gebruik van de PlasmaJet tijdens de operatie leidt tot een hoger percentage complete operaties. Daarmee hopen we dat de ziekte-vrije overleving en de totale overleving ook toenemen

Onderzoeksresultaten
Uiteindelijk hebben 327 vrouwen meegedaan met dit onderzoek. Bij de deelnemers was sprake van (een verdenking was op) een uitgezaaide eierstokkanker. De vrouwen moesten fit genoeg zijn voor zowel de operatie als de zes chemokuren. Er werd geloot tussen de groep waarbij de PlasmaJet kon worden gebruikt (interventiegroep) en de groep waarbij de PlasmaJet niet kon worden gebruikt (controlegroep). De (ervaren) operateurs werden getraind in het gebruiken van de PlasmaJet.

Wij hebben de vrouwen geanalyseerd waarbij een debulkingsoperatie technisch mogelijk was. Een complete operatie werd bereikt bij 85,6% van de patiënten in de PlasmaJet-groep ten opzichte van 71,5% in de controlegroep.

De toevoeging van de PlasmaJet aan een operatie zorgt dus voor een hoger percentage complete operaties. Een andere belangrijke bevinding uit het onderzoek was, dat er geen verschil was in het aantal complicaties. Het verschil in aantallen stoma’s was opvallend: in de PlasmaJet-groep kreeg 6,5% van de vrouwen een stoma ten opzichte van 12,7% in de controlegroep.

Op dit moment bekijken we de resultaten van alle vragenlijsten die door de vrouwen voor en na de operatie zijn ingevuld. De uitkomsten van de kwaliteit van leven tot 2 jaar na de operatie, hopen we in 2023 met u te delen. In 2024 zullen wij de overlevingscijfers met jullie delen.

Wil je meer lezen?
Dan zijn hier de technische artikelen te vinden over dit onderwerp:Deel via

Lees verder...

  1. 25 oktober 2022 DJE: Contact met lotgenoten helpt, maar niet iedereen wordt erover geïnformeerd
    Lees verder
  2. 22 oktober 2022 Twee tv items met vrijwilligers van Olijf op de vrijdagavond!
    Lees verder
  3. 17 oktober 2022 Vul jij de vragenlijst over aanvullende (adjuvante) brachytherapie bij baarmoederkanker in?
    Lees verder