Deel via

Op 5 juni 2019 om 12.00 uur was de deadline van de laatste ronde onderzoeksaanvragen voor de KWF-subsidie. Er is weer hard gewerkt in een kort tijdsbestek. Dit hebben we niet kunnen doen zonder de meelezende ervaringsdeskundigen en in prettige samenwerking met de onderzoekers. Veel dank daarvoor!

Opvallend dit keer was dat we verschillende onderzoeksaanvragen binnenkregen, waarbij:

 1. We vanuit Olijf hebben kenbaar hebben gemaakt dat we niet meedoen (om redenen als: te ver staand van ons aandachtsgebied of te kort op de deadline).
 2. Bleek dat het om een andere deadline en/of een ander fonds ging.
 3. De onderzoekers zelf kenbaar maakten nog niet ver genoeg te zijn.

We hebben uiteindelijk voor 9 onderzoeksvoorstellen voor de KWF-ronde en 1 voor de NWO*-ronde een ondersteunende brief vanuit Olijf kunnen sturen. In de brieven staat dat Stichting Olijf het waardevolle onderzoeken vindt en dat wij daaraan graag onze steun verlenen.

*NWO staat voor Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Er zijn door de meelezers terechte vragen gesteld en opmerkingen gemaakt, die de onderzoekers aan het denken hebben gezet! Dit heeft bij één onderzoeker er mede voor gezorgd dat de aanvraag pas bij de volgende ronde wordt ingediend, omdat er nog werk te doen is. Ook dat is een mooie bijdrage die we als Olijf hebben kunnen leveren!

Onderzoeksvoorstellen goedgekeurd

De toewijzingen en afwijzingen van aanvragen komen veelal een half jaar later binnen. In december 2018 hebben we aan 11 onderzoeksaanvragen onze steun meegegeven. Anderen kregen in een eerdere ronde al onze steun. Zij zijn eerder afgewezen en nu opnieuw ingediend. Vanuit KWF hebben deze onderzoekers intussen een bericht gekregen of ze financiële steun krijgen of niet. Er zijn er ook die meer geluk hebben en de steun krijgen toegekend. Het gaat om:

 • “Snelle, nauwkeurige en inzichtvolle constructie van brachytherapie behandelplannen voor baarmoederhalskanker dankzij kunstmatige intelligentie”, Academisch Medisch Centrum Amsterdam, baarmoederhalskanker.
 • “De jacht op lymfklieren: op weg naar levensreddende strategieën in de behandeling van baarmoederhalskanker”, IKNL, baarmoederhalskanker.
 • “Onderzoek naar de effectiviteit van Vvax001 als therapeutisch vaccin bij HPV-gerelateerde kanker”, UMC Groningen, baarmoederhalskanker.
 • “PORTEC-4a: internationale gerandomiseerde studie naar adjuvante behandeling op basis van een geïntegreerd moleculair risicoprofiel bij hoog-intermediair risico endometriumcarcinoom“, LUMC Leiden, baarmoederkanker.
 • GROINNS-V III: Radiochemotherapie bij patiënten met vulvakanker en een uitzaaiing >2mm in de schildwachtklier”, UMC Groningen, schaamlipkanker.
 • “Erfelijke oorzaak van kanker opsporen via DNA handtekeningen van tumoren”, Radboudumc, Baarmoeder-, eierstok- en buikvlieskanker.
 • “Het opwekken van een afweerreactie tegen eigen tumorcellen door stimulatie met dendritische cellen in patiënten met eierstok-, eileider- of buikvlieskanker”, Radboud UMC, eierstok-, eileider- of buikvlieskanker.
 • “Patiëntgerichte ontwikkeling en effectiviteit van Acceptance-en-Commitment Therapie voor kwaliteit van leven bij cancer suvivors met chronische pijn na chemotherapie-geïncludeerde neuropathie (QLIPP-CIPN), Tilburg University, niet-tumorspecifiek.

We zijn blij verrast door het hoge aantal toekenningen (onze 'we zijn blij'-vuistregel op basis van eerdere jaren is: 1 op 10 komt door; is het meer dan is dat helemaal geweldig). Het laat ook zien dat opnieuw indienen, kan lonen. Desondanks hopen we dat we zo rijp mogelijke voorstellen tegemoet mogen zien. Meerdere keren meelezen is een pittige belasting en ook voor de indieners frustrerend. Gelukkig zien we ook veel voorstellen die in een keer kwalitatief goed worden gevonden.

Helaas haalde niet iedereen het. Altijd weer een teleurstelling voor degene die een afwijzing krijgt, zeker ook als het een onderzoek is dat van belang is voor onze vrouwen.

In de zomer zullen we bekijken (met de indieners) welke rol Olijf kan spelen en hoe we het beste ervaringsdeskundigen kunnen werven. Echt in een klankbord meedoen is een relatief nieuwe rol, naast meelezen van stukken. Met een tweetal studies hebben we afgelopen jaar ervaring opgedaan. Dat willen we nu verder uitwerken.

Volgende uitslagen en deadline indienen

Over de aanvragen die in juni 2019 zijn ingediend, verwachten we op z’n vroegst in het najaar bericht. We zijn benieuwd. Het is altijd weer spannend.

In deze periode start ook de volgende KWF-ronde Call 2020-I met als deadline 18 december 2019. We zullen hieraan ook aandacht besteden in de externe nieuwsbrief van oktober 2019. Wilt u nu al met ons in gesprek over uw voornemen een aanvraag bij KWF in te dienen? Neemt u dan gerust contact op via e-mail kwaliteitvanzorg@olijf.nl.Deel via

Lees verder...

 1. 12 juli 2019 GERSOC-studie
  Lees verder
 2. 11 juli 2019 Zinnige Zorg bij Baarmoederhalsafwijkingen
  Lees verder
 3. 2 juli 2019 Kankerpatiënt wil meer steun huisarts bij maken keuzes
  Lees verder